• Phát thanh
 • Truyền hình
 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 23/03/2020 (23/03/2020)

 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 22/03/2020 (22/03/2020)

 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 21/03/2020 (21/03/2020)

 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 20/03/2020 (20/03/2020)

 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 19/03/2020 (19/03/2020)

 • Khuyến cáo người dân phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi có các biểu hiện: sốt, ho, đau họng, khó thở. (18/03/2020)

 • Khuyến cáo hành khách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đi các phương tiện giao thông công cộng. (18/03/2020)

 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 18/03/2020 (18/03/2020)

 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 12/03/2020 (12/03/2020)

 • CTPT CĐ Covid-19 ngày 11/03/2020 (11/03/2020)

 • Tìm: