Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (09/10/2018)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

trả lời đơn của bà bùi thị thi xóm cây da thôn yên lạc (08/08/2018)

trả lời đơn của bà bùi thị thi xóm cây da thôn yên lạc...

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kỳ (20/07/2018)

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kỳ...

Thông báo: Kết quả tiếp công dân ngày 20/6/2018 (25/06/2018)

Kết quả tiếp công dân ngày 20/6/2018...

Mời lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân (18/06/2018)

Mời lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham gia tiếp công dân...

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân (09/04/2018)

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân...

KL của chủ tịch UBND huyện về công tác giải quyết đơn KNTC của công dân trên địa bàn huyện Yên lạc (16/03/2018)

KL của chủ tịch UBND huyện về công tác giải quyết đơn KNTC của công dân trên địa bàn huyện Yên lạc...

Tiến độ giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan ở huyện (01/02/2018)

Tiến độ giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan ở huyện...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422