Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

Tiến độ giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan ở huyện (01/02/2018)

Tiến độ giải quyết đơn đề nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện và Thủ trưởng các cơ quan ở huyện...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422