Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

Thông báo: Lịch tiếp dân định kỳ tháng 12/2019 của Bí thư Huyện ủy (03/12/2019)

Thông báo: Lịch tiếp dân định kỳ tháng 12/2019 của Bí thư Huyện ủy...

tiếp công dân ngày 20/6/2019 và biện pháp giải quyết (26/06/2019)

tiếp công dân ngày 2062019 và biện pháp giải quyết...

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân (03/06/2019)

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân...

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kì (18/04/2019)

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kì...

Mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ (03/04/2019)

Mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ (18/03/2019)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (12/03/2019)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (05/12/2018)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

tiếp công dân (19/11/2018)

UBND-VP...

tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và báo cáo tiến độ kết quả tiếp công dân, giải quyết kntc kiến nghị phản ánh của công dân (26/10/2018)

tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và báo cáo tiến độ kết quả tiếp công dân, giải quyết kntc kiến nghị phản ánh của công dân...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182