Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

mời tham gia tiếp công dân định kỳ (25/08/2020)

mời tham gia tiếp công dân định kỳ...

Thông báo: Lịch tiếp dân định kỳ tháng 12/2019 của Bí thư Huyện ủy (03/12/2019)

Thông báo: Lịch tiếp dân định kỳ tháng 12/2019 của Bí thư Huyện ủy...

tiếp công dân ngày 20/6/2019 và biện pháp giải quyết (26/06/2019)

tiếp công dân ngày 2062019 và biện pháp giải quyết...

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân (03/06/2019)

mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân...

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kì (18/04/2019)

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kì...

Mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ (03/04/2019)

Mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ (18/03/2019)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (12/03/2019)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (05/12/2018)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422