Tiến độ giải quyết đơn thư của công dân

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kì (18/04/2019)

Mời lãnh đạo các cơ quan đơn vị tham gia tiếp công dân định kì...

Mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ (03/04/2019)

Mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ (18/03/2019)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân định kỳ...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (12/03/2019)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (05/12/2018)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

tiếp công dân (19/11/2018)

UBND-VP...

tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và báo cáo tiến độ kết quả tiếp công dân, giải quyết kntc kiến nghị phản ánh của công dân (26/10/2018)

tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và báo cáo tiến độ kết quả tiếp công dân, giải quyết kntc kiến nghị phản ánh của công dân...

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân (09/10/2018)

mời lãnh đạo tham gia tiếp công dân...

trả lời đơn của bà bùi thị thi xóm cây da thôn yên lạc (08/08/2018)

trả lời đơn của bà bùi thị thi xóm cây da thôn yên lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182