Thông tin văn bản

nghỉ ngày giỗ tổ hùng vương 10/3 âm lịch nghỉ ngày lễ chiến thắng (20/04/2018)

nghỉ ngày giỗ tổ hùng vương 10/3 âm lịch nghỉ ngày lễ chiến thắng...

Thông báo giờ làm việc mùa hè (05/04/2018)

Thông báo giờ làm việc mùa hè...

VBCĐ: Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán đọc lập (05/04/2018)

Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kiểm toán đọc lập...

CV về việc hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018 (20/03/2018)

hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2018...

Quyết định: Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc (16/03/2018)

Kiện toàn ban chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc...

Thông báo: Phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc (16/03/2018)

Phân công nhiệm vụ cho thành viên BCĐ liên ngành về an toàn thực phẩm huyện Yên lạc...

Quyết định: Ban hành Quy chế văn hóa công sở (14/03/2018)

Ban hành Quy chế văn hóa công sở...

Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Cầu tư, thôn Yên nội, xã Văn Tiến, huyện Yên lạc(giai đoạn 1) (14/03/2018)

Thông báo thu hồi đất để thực hiện công trình: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đồng Cầu tư, thôn Yên nội, xã Văn Tiến, huyện Yên lạc(giai đoạn 1)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182