Thông tin văn bản

Văn bản: khắc phục các tồn tại hạn chế trong QLNN đối với hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập (08/08/2018)

khắc phục các tồn tại hạn chế trong QLNN đối với hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập...

Công văn: phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2018 (27/07/2018)

phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2018...

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc (12/07/2018)

Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (05/07/2018)

Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Công văn về Cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - GTĐT huyện Yên Lạc (08/06/2018)

Công văn về Cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - GTĐT huyện Yên Lạc...

Kết quả giải quyết và tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII (07/06/2018)

Kết quả giải quyết và tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII...

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc (20/05/2018)

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc...

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc (20/05/2018)

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc...

Thông báo: Lịch trực của Trung tâm hành chính công huyện yên lạc (10/05/2018)

Lịch trực của Trung tâm hành chính công huyện yên lạc...

Quyết định: thu hồi đất để thực hiện công trình đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh vĩnh phúc đoạn yên lạc-bình dương đợt 1 tại địa phận xã nguyệt đức huyện yên lạc (10/05/2018)

Quyết định: thu hồi đất để thực hiện công trình đường vành đai 3 trong quy hoạch giao thông vận tải tỉnh vĩnh phúc đoạn yên lạc-bình dương đợt 1 tại địa phận xã nguyệt đức huyện yên lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422