Thông tin văn bản

Thực hiện công điện số 1300/CĐ-TG ngày 24/9/2020 của TTCP (01/10/2020)

Thực hiện công điện số 1300/CĐ-TG ngày 24/9/2020 của TTCP...

Triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/HU ngày 14/9/2020 của Huyện ủy Yên lạc (25/09/2020)

Triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/HU ngày 14/9/2020 của Huyện ủy Yên lạc...

Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân dân dân năm 2021 (25/09/2020)

tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân dân dân năm 2021...

Về việc rà soát lập danh sách công dân chưa được cấp thẻ (20/09/2020)

Về việc rà soát lập danh sách công dân chưa được cấp thẻ...

Về việc Tổ chức giải thể thao chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh VP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (17/09/2020)

Tổ chức giải thể thao chào mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh VP lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025...

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (17/09/2020)

Phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

CV: Triển khai thực hiện thông tư số 79/2020 của bộ công an về hướng dẫn tạm hoãn xuất chưa cho nhập (10/09/2020)

triển khai thực hiện thông tư số 79/2020 của bộ công an về hướng dẫn tạm hoãn xuất chưa cho nhập...

Văn bản và biểu mẫu: Cung cấp thông tin đăng tải trên Cổng TTGTĐT huyện Yên Lạc (21/08/2020)

Văn bản: Cung cấp thông tin đăng tải trên Cổng TTGTĐT huyện Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422