Thông tin văn bản

Công điện: Phòng chống cơn bão số 4 (13/08/2018)

Công điện: Phòng chống cơn bão số 4...

Văn bản: khắc phục các tồn tại hạn chế trong QLNN đối với hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập (08/08/2018)

khắc phục các tồn tại hạn chế trong QLNN đối với hoạt động hành nghề y dược ngoài công lập...

Công văn: phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2018 (27/07/2018)

phòng chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão năm 2018...

Thông báo: Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc (12/07/2018)

Về việc lấy ý kiến góp ý vào phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Yên Lạc...

Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (05/07/2018)

Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Công văn về Cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - GTĐT huyện Yên Lạc (08/06/2018)

Công văn về Cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin - GTĐT huyện Yên Lạc...

Kết quả giải quyết và tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII (07/06/2018)

Kết quả giải quyết và tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII...

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc (20/05/2018)

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên lạc...

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc (20/05/2018)

Quyết định 938/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Yên lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182