Thông tin văn bản

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 93 thửa đất tại khu đồng Mái Sau, thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên (12/07/2019)

Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng 93 thửa đất tại khu đồng Mái Sau, thôn Trung Nguyên, xã Trung Nguyên...

Công điện của BCH PCTT&TKCN huyện Yên Lạc về việc phòng chống lụt bão số 2 (03/07/2019)

Công điện phòng chống lụt bão số 2...

CV về việc tiếp tục quyết liệt công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi (11/06/2019)

CV về việc tiếp tục quyết liệt công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi...

QĐ: Công bố dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn xã Trung Kiên (03/06/2019)

QĐ: Công bố dịch bệnh tả lợn châu phi trên địa bàn xã Trung Kiên...

Quyết định: Công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hồng Phương. (03/06/2019)

Quyết định: Công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hồng Phương huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Về việc tăng cường công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ và an toàn điện (28/05/2019)

Về việc tăng cường công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ và an toàn điện...

xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi quản lý giết mổ và tái cơ cấu đàn lợn (06/05/2019)

xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi quản lý giết mổ và tái cơ cấu đàn lợn...

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất (10/04/2019)

Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất...

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 thửa đất ở tại thôn Cổ Tích xã Đồng Cương (01/04/2019)

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 02 thửa đất ở tại thôn Cổ Tích xã Đồng Cương...

QĐ: về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A488197 do UBND huyện Vĩnh Lạc cấp ngày 20/01/1991 đứng tên chủ sử dụng đất ông Phùng Văn Lập (08/03/2019)

QĐ: về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A488197 do UBND huyện Vĩnh Lạc cấp ngày 20/01/1991 đứng tên chủ sử dụng đất ông Phùng Văn Lập...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182