Thông tin văn bản

Công văn:Tăng cường phòng chống dịch bện Covid19 trên địa bàn huyện (11/01/2021)

Tăng cường phòng chống dịch bện Covid19 trên địa bàn huyện...

Công văn: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (01/12/2020)

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch covid-19...

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc (18/11/2020)

Thông báo lấy ý kiến góp ý vào kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Lạc...

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa (27/10/2020)

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa...

Ngăn chặn tình trạng xử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (27/10/2020)

Ngăn chặn tình trạng xử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản...

Về việc thực hiện khoản 2 luật số 62/2020/QH sủa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng (22/10/2020)

thực hiện khoản 2 luật số 62/2020/QH sủa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng...

Thực hiện công điện số 1300/CĐ-TG ngày 24/9/2020 của TTCP (01/10/2020)

Thực hiện công điện số 1300/CĐ-TG ngày 24/9/2020 của TTCP...

Triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/HU ngày 14/9/2020 của Huyện ủy Yên lạc (25/09/2020)

Triển khai thực hiện kế hoạch số 02-KH/HU ngày 14/9/2020 của Huyện ủy Yên lạc...

Về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân dân dân năm 2021 (25/09/2020)

tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tham gia công an nhân dân dân năm 2021...

Về việc rà soát lập danh sách công dân chưa được cấp thẻ (20/09/2020)

Về việc rà soát lập danh sách công dân chưa được cấp thẻ...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422