Hội đồng nhân dân

Kết quả giải quyết và tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII (07/06/2018)

Kết quả giải quyết và tiếp tục giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII...

Quyết định: Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân huyện yên lạc trong thời gian kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV (21/05/2018)

Thành lập tổ công tác thường trực tiếp công dân huyện yên lạc trong thời gian kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV...

phân công nhiệm vụ tổ thường trực tiếp công dân (21/05/2018)

phân công nhiệm vụ tổ thường trực tiếp công dân...

Đại biểu HĐND huyện Yên Lạc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII tại xã Trung Nguyên (08/01/2018)

Sáng 8/1/2018, tại UBND xã Trung Nguyên, đoàn đại biểu HĐND huyện Yên Lạc gồm các ông, bà: Nguyễn Quốc Thịnh – TVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy; Nguyễn Thị Huấn – TVHU, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Trần Ngọc Giang – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đồng...

Đại biểu HĐND huyện Yên Lạc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XVIII tại xã Hồng Phương (04/01/2018)

Sáng 4/1/2018, tại UBND xã Hồng Phương, đoàn đại biểu HĐND huyện Yên Lạc các ông, bà: Ngô Thị Kim Thêu – HUV, Trưởng phòng Tư pháp huyện; Vũ Thành Vinh – HUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhan dân huyện; Đặng Thị Hưởng – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã...

Nghị quyết số 26 về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/12/2017)

Nghị quyết số 26 về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 30 HĐND huyện về Nâng cao công tác quản lý dạy thêm, học thêm, các khoản thu chi các nhà trường, các khoản đóng góp của học sinh trên địa bàn huyện Yên Lạc (28/12/2017)

Nghị quyết số 30 HĐND huyện về Nâng cao công tác quản lý dạy thêm, học thêm, các khoản thu chi các nhà trường, các khoản đóng góp của học sinh trên địa bàn huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 29 của HĐND huyện Yên Lạc về giám sát việc giải quyết kiến nghi của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/12/2017)

Nghị quyết số 29 của HĐND huyện Yên Lạc về giám sát việc giải quyết kiến nghi của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 27 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 (28/12/2017)

Nghị quyết số 27về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018...

Nghị quyết số 28 về việc thành lập đoàn giám sát về trình tự, thủ tục kết quả thanh quyết toán nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện (28/12/2017)

Nghị quyết số 28 về việc thành lập đoàn giám sát về trình tự, thủ tục kết quả thanh quyết toán nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182