Dự án kêu gọi đầu tư

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Văn Tiến (22/03/2018)

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Văn Tiến...

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Liên Châu (20/03/2018)

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng Cụm CN Liên Châu...

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tam Hồng, huyện Yên Lạc (20/03/2018)

Đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Tam Hồng, huyện Yên Lạc...

Dự án trồng chuối tiêu hồng (09/06/2017)

Dự án trồng chuối tiêu hồng...

Trường dạy nghề (06/10/2016)

Tóm tắt dự án....

Mở rộng cụm công nghiệp Yên Đồng (06/10/2016)

Tóm tắt dự án....

Khu du lịch sinh thái Đầm Khanh (06/10/2016)

Tóm tắt dự án...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182