Văn bản Quy phạm Pháp luật

Chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/03/2016)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh với một số nội dung cụ thể như sau:...

Chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp (03/03/2016)

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về Quy định thực hiện một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 201/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh với một số nội dung cụ thể như sau:...

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016 (03/03/2016)

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân chiến sĩ công an; quy định mới về số lượng Phó Chủ tịch UBND; cơ chế hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2016....

LUẬT Căn cước công dân (11/12/2014)

Luật số: 59/2014/QH13...

Bản tin văn bản mới, ngày 09/11 - 15/11 (16/11/2014)

Cập nhật từ ngày 09/11 - 15/11...

Bản tin văn bản mới, ngày 23/11 - 29/11 (01/12/2014)

Cập nhật từ ngày 23/11 - 29/11...

LUẬT ĐẤU THẦU (08/10/2014)

Luật số: 43/2013/QH13...

LUẬT Tiếp công dân (08/10/2014)

Luật 42/2013/QH13...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182