Văn bản Quy phạm Pháp luật

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/10/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (03/11/2018)

Hội đồng nhân dân Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/10/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 Nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nạo vét, kè hồ và làm đường đi bộ xung quanh đầm ao Đậu thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc...

QĐ: Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc (23/08/2019)

QĐ: Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc...

QĐ: thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và ATTP trên địa bàn huyện (23/08/2019)

QĐ: thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và ATTP trên địa bàn huyện...

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trưóc và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết và kế hoạch về việc giám sát về trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo và đề nghị của công dân....

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2019....

Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về việc bầu bổ sung ủy viên UBND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên UBND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 kỳ họp thứ VII HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII (14/08/2019)

Nghị quyết Nâng cao công tác quản lý dạy thêm, học thêm, các khoản thu chi các nhà trường, các khoản đóng góp của học sinh trên địa bàn huyện Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182