Thông tin Chính sách - Pháp luật

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên uỷ ban nhân dân huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (16/12/2018)

về việc bổ sung vốn đầu tư công năm 2018 (vốn nguyên tắc và tiêu chí) cho các dự án đầu tư của huyện và các xã, thị trấn....

Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Phúc ngày 15/7/2019 (27/08/2019)

Về mức đóng góp, hỗ trợ, chế độ miễn giảm đối với người cai nghiện ma túy; mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh...

Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 Ban hành quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh (27/08/2019)

Ban hành quy chế Quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cụ thể đối với các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh...

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh (27/08/2019)

Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh về việc quy định nội dung hỗ trợ các tổ chức tự quản về môi trường và một số mức chi sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND Tỉnh Vĩnh Phúc (27/08/2019)

Về quy định về thực hiện hỗ trợ giống lúa chất lượng cho người trồng lúa trên địa bàn tỉnh theo NQ số 19/2019/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh...

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/10/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (03/11/2018)

Hội đồng nhân dân Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 27/10/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 Nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nạo vét, kè hồ và làm đường đi bộ xung quan...

QĐ: Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc (23/08/2019)

QĐ: Kiện toàn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc...

QĐ: thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và ATTP trên địa bàn huyện (23/08/2019)

QĐ: thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn mác, xuất xứ Việt Nam; hành nghề y, dược tư nhân, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và ATTP trên địa bàn huyện...

Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 13/07/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (19/07/2018)

Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trưóc và sau kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422