Thông tin Chính sách - Pháp luật

Một số điểm mới về quản lý thuế có hiệu lực từ 5/12 (07/12/2020)

Từ ngày (5/12), Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế chính thức có hiệu lực, với nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, giảm thiểu chi phí tuân thủ thủ tục hành chính về thuế....

Học sinh, sinh viên đoạt giải quốc tế được thưởng đến 55 triệu đồng (21/09/2020)

Chính phủ ban hành Nghị định số 110/2020/NĐ-CP quy định chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế....

QUYẾT ĐỊNH về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc kỳ 2014-2018 (26/01/2019)

QUYẾT ĐỊNH về vỉệc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc kỳ 2014-2018...

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (30/09/2019)

Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5) (30/09/2019)

Về việc điều chỉnh, bổ sung giá đất vào Bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được phê duyệt tại Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 (lần 5)...

Thông báo số 110/TB-HĐNVQS của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lạc ngày 16/9/2019 về việc vân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (16/09/2019)

Thông báo số 110/TB-HĐNVQS của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Lạc ngày 16/9/2019 về việc vân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện...

Kế hoạch số 2552/KH-UBND ngày 16/09/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 (16/09/2019)

Kế hoạch số 2552/KH-UBND ngày 16/09/2019 của UBND huyện Yên Lạc về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020...

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 được thông qua Tại kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Yên Lạc khóa XVIII, nhiệm kỷ 2016 - 2021 (27/12/2018)

Nghị quyết về điều chỉnh, bố sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 huyện Yên Lạc...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422