Văn bản Quy phạm Pháp luật

Nghị định số 44/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng (04/07/2019)

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng...

Thông tư số 18/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới (04/07/2019)

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới...

Nghị định số 43/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng (04/07/2019)

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng...

Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (04/07/2019)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản...

QĐ: công bố xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT (03/07/2019)

công bố xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT...

UBND tỉnh bãi bỏ VPQPPL (01/07/2019)

UBND tỉnh bãi bỏ VPQPPL...

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh chủ trương xây dựng trường tiểu học Hồng Châu, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc (27/06/2019)

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh chủ trương xây dựng trường tiểu học Hồng Châu, xã Hồng Châu, huyện Yên Lạc...

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc (27/06/2019)

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 03/5/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở hỗn hợp tại thị trấn Yên Lạc và xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182