Thông tin đấu thầu

Gói thầu xây lắp công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (01/03/2017)

Gói thầu xây lắp công trình: Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (Gói thầu xây lắp số 01: Phần xây dựng nhà trụ sở, san nền, kè đá)....

Gói thầu xây lắp công trình: Các công trình phụ trợ Trung tâm văn hóa thể thao xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc (01/03/2017)

Gói thầu xây lắp công trình: Các công trình phụ trợ Trung tâm văn hóa thể thao xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc...

Xây lắp hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương (01/03/2017)

Xây lắp hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá QSDĐ thôn Chi Chỉ, xã Đồng Cương...

Cải tạo, sửa chữa các dãy nhà lớp học khu A, khu B, khu C trường tiểu học Kim Ngọc xã Bình Định, huyện Yên Lạc (01/03/2017)

Xây lắp (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 110 ngày 15/06/2016)...

Cải tạo doanh trại Ban CHQS huyện Yên Lạc (01/03/2017)

Nhà kho vũ khí; Cải tạo nhà chỉ huy cũ, nhà trực ban, tôn nền sân bê tông, rãnh thoát nước, bồn hoa, cột cờ, phá dỡ công trình cũ (Gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) (Đăng tải trên báo đấu thầu số 35 ngày 28/02/2017)...

Xây dựng + Hạng mục chung Cải tạo, nâng cấp đường Cầu Trắng - Cần Bị, đoạn Cầu Trắng đi trường Tiểu học Văn Tiến (22/02/2017)

Cải tạo, nâng cấp đường Cầu Trắng - Can Bi, đoạn Cầu Trắng đi trường Tiểu học Văn Tiến...

Xây lắp + Hạng mục chung Xây dựng cột thu phát sóng đài truyền thanh huyện Yên Lạc (22/02/2017)

Xây dựng cột thu phát sóng đài truyền thanh huyện...

Xây lắp Nhà văn hoá Tổ dân phố 2 Tiên thị trấn Yên Lạc (04/01/2017)

Xây lắp Nhà văn hoá Tổ dân phố 2 Tiên thị trấn Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422