Thông tin đấu thầu

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 19 thửa đất ở tại xứ đồng Chân Chim, thôn Cung Thượng, xã Bình Định (08/03/2019)

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 19 thửa đất ở tại xứ đồng Chân Chim, thôn Cung Thượng, xã Bình Định...

THÔNG BÁO (13/11/2018)

Về việc chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 thửa đất tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc....

THÔNG BÁO về việc chọn tổ chức đấu giá QSD đất tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên (13/11/2018)

Về việc chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 07 thửa đất tại thôn Tân Nguyên, xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc....

THÔNG BÁO (06/11/2018)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 33 thửa đất ở tại khu vực Sau Trại, thôn Miêu Cốc và 02 thửa đất ở tại khu vực Đồng Noi, thôn Mai Khê, xã Trung Kiên, huyện Yên Lạc....

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực Dộc Chùa, thôn Đại Tự và 03 ô đất ở tại khu vực Lách Trại 4, thôn Tam Kỳ 5 xã Đại Tự (25/10/2018)

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 02 ô đất ở tại khu vực Dộc Chùa, thôn Đại Tự và 03 ô đất ở tại khu vực Lách Trại 4, thôn Tam Kỳ 5 xã Đại Tự...

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất ở tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Phong xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc (05/10/2018)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 10 ô đất ở tại Khu đất dịch vụ, giãn dân, đấu giá quyền sử dụng đất thôn Phú Phong xã Hồng Phương, huyện Yên Lạc...

Thông báo: Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc (22/08/2018)

Thông báo: Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc...

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 62 thửa đất ở tại khu vực xứ đồng Cái Ngang, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (14/08/2018)

Thông báo: về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 62 thửa đất ở tại khu vực xứ đồng Cái Ngang, thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422