Thông tin đấu thầu

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 34 thửa đất tại xứ đồng Tầm Xuân, thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc (10/11/2020)

Thông báo đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất đối với 34 thửa đất tại xứ đồng Tầm Xuân, thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu, huyện Yên Lạc...

Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (13/10/2020)

Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất tại khu vực Sau Trại và Chéo Miêu Cốc, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện yên Lạc (28/09/2020)

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 09 thửa đất tại khu vực Sau Trại và Chéo Miêu Cốc, thôn Miêu Cốc, xã Trung Kiên, huyện yên Lạc...

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 thửa đất tại xứ đồng Tầm Xuân, thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu (28/09/2020)

Thông báo: đấu giá quyền sử dụng đất đối với 34 thửa đất tại xứ đồng Tầm Xuân, thôn Nhật Chiêu, xã Liên Châu...

Thông báo: lựa chọn tổ chức đầu giá quyền sdđ đối vơi 02 thửa đất đồng rút kho thôn gia phúc (04/09/2020)

lựa chọn tổ chức đầu giá quyền sdđ đối vơi 02 thửa đất đồng rút kho thôn gia phúc...

Thông báo: công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sdđ đối với 02 thửa đất tại đồng nho đại thôn bình lâm và nhà trẻ cũ thôn nho lẻ xã tam hồng (25/08/2020)

công khai lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sdđ đối với 02 thửa đất tại đồng nho đại thôn bình lâm và nhà trẻ cũ thôn nho lẻ xã tam hồng...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422