thông báo cắt điện

Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 13-23/04/2019 (10/04/2019)

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây thuộc huyện Yên Lạc thời gian như sau:...

Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 27/10-5/11/2017 (26/10/2017)

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc dự kiến sẽ tạm ngừng cấp điện để phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh công nghiệp một số đường dây thuộc huyện Yên Lạc. Thời...

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN (23/05/2017)

Tuần từ 22 - 28/5/2017...

Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 17-28/5/2017 (16/05/2017)

Kế hoạch tạm ngừng cấp điện từ ngày 17-28/5/2017...

Thông báo cắt điện (27/04/2017)

Từ ngày 24/4 - 28/4/2017...

thông báo cắt điện (27/04/2017)

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 77...

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN (29/03/2017)

ĐIỆN LỰC YÊN LẠC...

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN (20/03/2017)

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện : 35...

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN KHU VỰC HUYỆN YÊN LẠC (01/03/2017)

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN KHU VỰC HUYỆN YÊN LẠC...

KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN (24/11/2016)

ĐIỆN LỰC YÊN LẠC...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182