Thông tin cần biết

Công khai văn bản số 8557/UBND-CN3 ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh VP về địa điểm đường giao thông dân sinh và nhà văn hóa khu 3 đoài thị trấn yên lạc (25/11/2020)

Thực hiện công bố công khai văn bản số 8557/UBND-CN3 ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh VP về địa điểm đường giao thông dân sinh và nhà văn hóa khu 3 đoài thị trấn yên lạc tỉnh VP...

Quy định mới về tuổi nghỉ hưu (24/11/2020)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu....

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020 (19/11/2020)

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2020...

Quốc hội sửa Luật Cư trú, sổ hộ khẩu có giá trị tới năm 2022 (17/11/2020)

Dự án Luật Cư trú (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào chiều 13/11 với 93,15% đại biểu biểu quyết tán thành....

Những điểm mới của Luật Chăn nuôi (17/11/2020)

Luật Chăn nuôi được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018 và hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020, quy định về hoạt động chăn nuôi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong hoạt động chăn nuôi; quả...

Hướng dẫn xếp lương viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành TT&TT (13/11/2020)

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) ban hành Thông tư số 30/2020/TT-BTTTT về hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin v...

Thông báo: số hóa hđmbd sinh hoạt (05/11/2020)

số hóa hđmbd sinh hoạt...

Thông báo: áp dụng chi phí ngừng cấp điện trở lại (05/11/2020)

áp dụng chi phí ngừng cấp điện trở lại...

Thông báo điểm thi vòng 2 (29/10/2020)

Thông báo điểm thi vòng 2...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422