Thông tin cần biết

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất ở tại khu đồng Rút Kho, thôn Gia Phúc và 09 thửa đất ở tại khu đồng Lòng Ngòi, thôn Hội Trung, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc (06/11/2019)

Thông báo: Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất ở tại khu đồng Rút Kho, thôn Gia Phúc và 09 thửa đất ở tại khu đồng Lòng Ngòi, thôn Hội Trung, xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc...

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 08 thửa đất ở tại khu vực Chợ Trung tâm xã Yên Đồng (28/10/2019)

Thông báo: lựa chọn tổ chức đấu giá QSD đất đối với 08 thửa đất ở tại khu vực Chợ Trung tâm xã Yên Đồng...

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016 (07/10/2019)

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016...

Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ 1/10/2019 (02/10/2019)

Một số chính sách mới có hiệu lực thi hành từ 1/10/2019...

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 9-2019 (06/09/2019)

Không cung cấp dịch vụ vũ trường cho người dưới 18 tuổi, địa phương được sử dụng trên 50% kinh phí hỗ trợ cho người trồng lúa; cán bộ, công chức, viên chức sử dụng điện, nước, xăng, chi tiếp khách... vượt tiêu chuẩn sẽ bị xử phạt... là những chính sách nổ...

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất ở tại thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc (10/09/2019)

Thông báo: Lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 07 thửa đất ở tại thôn Tiên, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc...

Kế hoạch: Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn huyện Yên Lạc (03/09/2019)

Kế hoạch: Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin năm 2016" trên địa bàn huyện Yên Lạc...

UBND tỉnh ban hành phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn, phường thuộc huyện, thành phố giai đoạn 2019 - 2021 (23/08/2019)

UBND tỉnh vừa ban hành Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; thành lập thị trấn, phường thuộc huyện, thành phố giai đoạn 2019 - 2021 trình, xin ý kiến Chính phủ và Bộ Nội vụ. Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 1211 ngày 25/5/2016 của ủy ban...

Đăng ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2019 (09/08/2019)

Đăng ký tuyển dụng công chức không qua thi tuyển năm 2019...

Từ 1/8, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên toàn tỉnh (06/08/2019)

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Kế hoạch số 122 về thực hiện công tác kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên phạm vi toàn tỉnh....

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182