Đưa NQ của Đảng vào cs

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh (13/05/2019)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp với HĐND, UBND huyện và các tổ chức thành viên, nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ huyện Yên Lạc đã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên cơ sở từng bước đổi mới nội d...

Rà soát, sàng lọc đảng viên - Giải pháp chống suy thoái ở Yên Lạc (23/04/2019)

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhữ...

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. (23/04/2019)

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 (sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13-14/5/2019) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm toàn thể Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong...

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững (11/04/2019)

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững...

Phụ nữ Yên Lạc học Bác, làm nhiều việc tốt (10/04/2019)

Với suy nghĩ học Bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội LHPN huyện Yên Lạc gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua...

Yên Lạc giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ về lĩnh vực đất đai (31/03/2019)

Yên Lạc giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ về lĩnh vực đất đai...

Huyện Yên Lạc chăm lo cho người nghèo (08/03/2019)

Thời gian qua, huyện Yên Lạc huy động được sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân chung tay vì người nghèo, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo...

Sự đoàn kết, gương mẫu làm nên thắng lợi (13/02/2019)

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, công khai, Chi bộ thôn Cả Đinh Xá, xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) đã chỉ đạo có hiệu quả các hoạt động của thôn. Đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp; nhà kiên cố, nhà cao tầng đua nhau mọc lên... Chi bộ 5 năm liền đạt d...

Huyện Yên Lạc nâng cao hiệu quả công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân (29/01/2019)

Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 55-QĐ/TU ngày 03/02/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về ban hành Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, các cấp ủy, chính quy...

Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (22/01/2019)

Đảng bộ và nhân dân huyện Yên Lạc đoàn kết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 (Bài viết của Đ/c Nguyễn Văn Độ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy)...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422