Đưa NQ của Đảng vào cs

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (26/06/2019)

Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Hùng vừa có Công văn yêu cầu các phòng, ban thuộc UBND huyện; Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực...

MTTQ huyện Yên Lạc - Một nhiệm kỳ đạt nhiều kết quả quan trọng (10/06/2019)

Đóng vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, 5 năm qua, MTTQ các cấp huyện Yên Lạc đã vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh thông qua việc vận động đóng góp ý kiến, kiến nghị, g...

Yên Lạc quan tâm bảo vệ, chăm sóc trẻ em (05/06/2019)

Với phương châm “Dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em”, những năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó kh...

Hiệu quả từ phong trào "Cựu chiến binh gương mẫu" ở Thị trấn Yên Lạc (23/05/2019)

Những năm qua, phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” luôn được Hội CCB Thị trấn Yên Lạc phát động sâu, rộng và triển khai có hiệu quả. Từ đó, đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần sáng tạo, vượt khó vươn lên của cán bộ, hội viên CCB trong toàn thị...

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động MTTQ, góp phần xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh (13/05/2019)

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự phối hợp với HĐND, UBND huyện và các tổ chức thành viên, nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ huyện Yên Lạc đã phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm trong hệ thống chính trị và đời s...

Rà soát, sàng lọc đảng viên - Giải pháp chống suy thoái ở Yên Lạc (23/04/2019)

Ngày 21/1/2019, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 28-CT/TW về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nhữ...

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh. (23/04/2019)

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Lạc lần thứ XXI nhiệm kỳ 2019-2024 (sẽ được diễn ra trong 2 ngày từ ngày 13-14/5/2019) là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra vào thời điểm toàn thể Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong...

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững (11/04/2019)

Yên Lạc: Nhiều hình thức giảm nghèo bền vững...

Phụ nữ Yên Lạc học Bác, làm nhiều việc tốt (10/04/2019)

Với suy nghĩ học Bác ngay từ những việc làm giản dị trong cuộc sống hàng ngày, Hội LHPN huyện Yên Lạc gắn kết nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các chuẩn mực phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thông qua...

Yên Lạc giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ về lĩnh vực đất đai (31/03/2019)

Yên Lạc giải quyết đúng hạn 100% hồ sơ về lĩnh vực đất đai...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422