Đưa NQ của Đảng vào cs

Đảng bộ xã Liên Châu - tự hào những trang sử vẻ vang (18/05/2018)

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, vào tháng 5/1948, Chi bộ Đảng xã Liên Châu - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Châu ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống và phong trào đấu tranh cách mạng tại địa phương. 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng...

Đảng bộ xã Liên Châu - tự hào những trang sử vẻ vang (17/05/2018)

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, vào tháng 5/1948, Chi bộ Đảng xã Liên Châu - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Châu ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống và phong trào đấu tranh cách mạng tại địa p...

Đảng bộ xã Liên Châu - tự hào những trang sử vẻ vang (16/05/2018)

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, vào tháng 5/1948, Chi bộ Đảng xã Liên Châu - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Châu ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống và phong trào đấu tranh cách mạng tại địa p...

Xây dựng Đảng bộ xã Trung Hà ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện (10/05/2018)

Trung Hà là xã vùng bãi nằm bên Tả sông Hồng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân địch đã xây dựng hệ thống đồn bốt, tháp canh dày đặc, kiên cố, gây nhiều khó khăn cho hoạt động kháng chiến của Trung Hà. Nhiều trận càn lớn của địch từ Hà Nội lên, t...

Yên Lạc làm tốt công tác dân vận chính quyền (20/04/2018)

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát KT-XH, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, phát huy vai trò công tác dân vận chính quyền trong...

Đảng bộ xã Yên Đồng làm tốt công tác phát triển đảng viên (17/04/2018)

Với cách làm hay, sáng tạo trong công tác phát triển đảng viên, nhiều năm nay, Đảng bộ xã Yên Đồng được Huyện ủy Yên Lạc đánh giá là Đảng bộ tiêu biểu trong công tác phát triển, kết nạp đảng viên mới; góp phần vào xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạc...

Triển khai Đề án tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2018 - 2027 (05/04/2018)

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội LHPN các cấp trong huyện và phát huy nội lực, vai trò chủ động của phụ nữ tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, huyện Yên Lạc đã ban hành Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động,...

MTTQ xã Tam Hồng đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về đất đai (30/03/2018)

Trong những năm qua, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên xã Tam Hồng luôn xác định công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về luật đất đai là nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý đất đai, phòng chống lấn chiếm sử dụng trái p...

Chuyển biến tích cực trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Đồng Văn (22/03/2018)

Xác định rõ việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Đồng Văn luôn quan tâm, chú trọng th...

Chuyển biến trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Văn Tiến (21/03/2018)

Qua gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ xã Văn Tiến (Yên Lạc), góp phần xây dựng, củng cố sự...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182