Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc làm tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng (16/07/2018)

Việc kê khai, minh bạch tài sản của cán bộ hàng năm một mặt thể hiện tính nghiêm minh của Nhà nước trong công tác quản lý cán bộ, đồng thời thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, viên chức biết, giám sát số lượng, nguồn gốc tài sản, thu nhập của người có chức vụ. Mặt kh...

Yên Lạc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (26/06/2018)

Có được thành quả này là do huyện đã chỉ đạo sát sao mọi hoạt động, ban hành và cụ thể nhiều văn bản có tính pháp lý và thực tiễn cao, xây dựng và triển khai được nhiều Đề án, Kế hoạch, Chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội....

Đảng bộ huyện Yên Lạc: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (18/06/2018)

Những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Yên Lạc luôn chú trọng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên từ huyện đến cơ sở; góp phần khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ; xây dựng Đảng...

Yên Lạc: nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững (06/06/2018)

Với nhiều giải pháp được triển khai thực hiện, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện sẽ đạt kết quả cao hơn. Huyện Yên Lạc sẽ thực hiện thành công mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo để tiếp tục giữ vững huyện nông thôn mới...

Yên Lạc xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên" (31/05/2018)

Những năm qua, công tác luân chuyển cán bộ luôn được các cấp ủy Đảng trên địa bàn huyện Yên Lạc quan tâm thực hiện, bước đầu đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu trong...

Đảng bộ xã Liên Châu - tự hào những trang sử vẻ vang (18/05/2018)

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, vào tháng 5/1948, Chi bộ Đảng xã Liên Châu - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Châu ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống và phong trào đấu tranh cách mạng tại địa p...

Đảng bộ xã Liên Châu - tự hào những trang sử vẻ vang (17/05/2018)

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, vào tháng 5/1948, Chi bộ Đảng xã Liên Châu - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Châu ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống và phong trào đấu tranh cách mạng tại địa p...

Đảng bộ xã Liên Châu - tự hào những trang sử vẻ vang (16/05/2018)

Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, vào tháng 5/1948, Chi bộ Đảng xã Liên Châu - tiền thân của Đảng bộ xã Liên Châu ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng trong đời sống và phong trào đấu tranh cách mạng tại địa p...

Xây dựng Đảng bộ xã Trung Hà ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện (10/05/2018)

Trung Hà là xã vùng bãi nằm bên Tả sông Hồng. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, quân địch đã xây dựng hệ thống đồn bốt, tháp canh dày đặc, kiên cố, gây nhiều khó khăn cho hoạt động kháng chiến của Trung Hà. Nhiều trận càn lớn của địch từ Hà Nội lên, t...

Yên Lạc làm tốt công tác dân vận chính quyền (20/04/2018)

Nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát KT-XH, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức công tác dân vận, phát huy vai trò công tác dân vận chính quyền trong...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182