Đưa NQ của Đảng vào cs

Yên Lạc xây dựng người lãnh đạo gương mẫu, trách nhiệm (16/01/2019)

Là một trong những Đảng bộ thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, huyện Yên Lạc đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó, đặc biệt chú trọng nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức Đảng, góp phần xây dựng...

Đảng bộ xã Yên Phương: Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân (07/01/2019)

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Yên Phương đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Qua đó, đã góp...

Văn Tiến đổi mới công tác dân vận chính quyền (26/12/2018)

Những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã Văn Tiến (Yên Lạc) luôn quan tâm, đổi mới công tác dân vận, trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huy động các nguồn lực trong nhân dân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát tri...

Cấp ủy, chính quyền ở Yên Lạc: Trực tiếp lắng nghe, giải quyết kịp thời ý kiến chính đáng của nhân dân (20/12/2018)

Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân không phải là việc làm mới, nhưng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc trong th...

Yên Lạc chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước (07/12/2018)

Xác định ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) có vai trò quan trọng trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, định hướng xây dựng chính quyền điện tử thời kỳ công nghệ số, huyện Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn...

Cán bộ, đảng viên Chi cục Thuế huyện Yên Lạc nghiêm túc tự soi, tự sửa (06/11/2018)

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chi bộ Chi cục Thuế huyện Yên Lạc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên trong cơ quan nghiêm túc thực hiện kiểm điểm, tự soi, tự sửa, tự giác khắc phục những hạn chế,...

Kinh nghiệm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh ở Tam Hồng (05/11/2018)

Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, Đảng bộ xã Tam Hồng đã tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng, giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh nhiều năm, trở thà...

Đảng bộ xã Tam Hồng 70 năm hình thành và phát triển (02/10/2018)

Năm 2018, Đảng bộ xã Tam Hồng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ xã. Đây là đợt sinh hoạt chính trị mang ý nghĩa rộng lớn đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã; là dịp để Đảng bộ và nhân dân trong xã cùng nhau ôn lại truyền thố...

Phát huy truyền thống 70 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng ( Ngày 16/10/1948 - 16/10/2018) (01/10/2018)

Cách đây vừa tròn 70 năm, ngày 16/10/1948 tại thôn Phụng Hiển, xã Điềm Mặc, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Trường Chinh - Tổng Bí thư đã ký Quyết nghị số 29-QN/TW về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương (Nay là UBKT Trung ương), cơ quan chuy...

Chuyển biến về chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Yên Lạc (28/09/2018)

Những năm qua, Đảng bộ huyện Yên Lạc luôn chú trọng triển khai các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là các chi bộ trực thuộc cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; x...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182