Đưa NQ của Đảng vào cs

Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc: Tích cực tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá (20/09/2018)

Cùng với công tác nâng cao chất lượng đào tạo, Trung tâm GDNN - GDTX huyện Yên Lạc luôn quan tâm rèn luyện ý thức đạo đức cho học sinh, trong đó, chú trọng tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Chính vì vậy, tình trạng hút thuốc lá ở đơn vị đa...

Xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát kỷ cương, trách nhiệm (19/09/2018)

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) huyện Yên Lạc luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên (KSV) “vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông...

Yên Lạc tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý Nhà nước (14/09/2018)

Xác định việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện tham gia quản lý Nhà nước là chủ trương lớn, trong những năm qua, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiều giải pháp để hội viên phụ nữ có...

Huyện ủy Yên Lạc: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (10/09/2018)

Những năm qua, Huyện ủy Yên Lạc luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng và đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, nhằm phát hiện sớm những sai phạm để kịp thời uốn nắn, xử lý, nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thự...

Yên Lạc tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính (07/09/2018)

Kiểm soát thủ tục hành chính có ý nghĩa, tầm quan trọng trong việc xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại. Kiểm soát thủ tục hành chính có hiệu quả sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho các cá nhân, tổ chức, đồng thời cũng nâng cao được c...

Yên Lạc sẽ sát nhập, hợp nhất một số trường trên địa bàn cùng xã, thị trấn giai đoạn 2018 -2020 (09/08/2018)

Ngày 31/7/2018, UBND tỉnh đã văn bản đồng ý với Đề án do huyện xây dựng, trước mắt trong tháng 8/2018 sẽ cho hợp nhất trường Tiểu học Yên Đồng 1 và trường Tiểu học Yên Đồng 2 thành trường Tiểu học Yên Đồng. Đồng thời yêu cầu thực hiện việc sát nhập, hợp n...

Liên đoàn Lao động huyện Yên Lạc: chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động (02/08/2018)

Trong thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện luôn được Liên đoàn Lao động huyện Yên Lạc và các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc quan...

Yên Lạc làm tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, góp phần phòng, chống tham nhũng (16/07/2018)

Việc kê khai, minh bạch tài sản của cán bộ hàng năm một mặt thể hiện tính nghiêm minh của Nhà nước trong công tác quản lý cán bộ, đồng thời thể hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo điều kiện cho mọi cán bộ, viên chức biết, giám sát số lượng, nguồn gốc t...

Yên Lạc quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm (26/06/2018)

Có được thành quả này là do huyện đã chỉ đạo sát sao mọi hoạt động, ban hành và cụ thể nhiều văn bản có tính pháp lý và thực tiễn cao, xây dựng và triển khai được nhiều Đề án, Kế hoạch, Chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội....

Đảng bộ huyện Yên Lạc: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên (18/06/2018)

Những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Yên Lạc luôn chú trọng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên từ huyện đến cơ sở; góp phần khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của TCCSĐ; xây dựng Đảng...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182