Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (20/09/2018)

Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Thông báo: Nội dung tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (12/09/2018)

Thông báo: Nội dung tài liệu thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Quyết định: về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (11/09/2018)

Quyết định: về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thị tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (12/09/2018)

Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thị tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Thông báo: Tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018 (31/07/2018)

Thông báo: Tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2018...

Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (04/07/2018)

Kế hoạch thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Nguyệt Đức năm 2018 (12/02/2018)

Kế hoạch xét tuyển công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Nguyệt Đức năm 2018...

Thông báo niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển công chức CHTQS, TCA cấp xã năm 2017 (04/08/2017)

Thông báo niêm yết danh sách thí sinh trúng tuyển công chức CHTQS, TCA cấp xã năm 2017...

Kết quả thi tuyển giáo viên năm 2017 của huyện Yên Lạc (19/07/2017)

Kết quả thi tuyển giáo viên năm 2017 của huyện Yên Lạc...

Kế hoạch của UBND huyện Yên Lạc về xét tuyển công chức Trưởng Công an, Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2017 (15/05/2017)

Kế hoạch, mẫu hồ sơ, Đơn đăng ký xét tuyển, Sơ yếu lý lịch...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422