Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2017 (25/01/2017)

Kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2017...

Mẫu Hồ sơ xét tuyển Công chức UBND huyện Yên Lạc năm 2015 (16/10/2015)

Mẫu hồ sơ xét tuyển và Kế hoạch xét tuyển Công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2015...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182