Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Phòng thi và số báo danh vòng 2 tuyển giáo viên mầm non năm 2020 (14/10/2020)

Phòng thi và số báo danh vòng 2 tuyển giáo viên mầm non năm 2020...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển giáo viên mầm non 2020 (29/09/2020)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển giáo viên mầm non 2020...

Thông báo kết quả chấm thi phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2020 (29/09/2020)

Hội đồng tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2020 thông báo kết quả chấm thi phúc khảo vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2020...

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2020 (16/09/2020)

Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch tuyển dụng giáo viên mầm non huyện Yên Lạc năm 2020...

Thông báo việc nhận Quyết định tuyển dụng và bố trí công tác với các thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học, THCS huyện Yên Lạc năm 2020 (03/09/2020)

Thông báo việc nhận Quyết định tuyển dụng và bố trí công tác với các thí sinh trúng tuyển giáo viên tiểu học, THCS huyện Yên Lạc năm 2020...

1 (28/08/2020)

......

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422