Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Công văn: Lùi thời gian tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020 (09/04/2020)

Lùi thời gian tổ chức tuyển dụng giáo viên năm 2020...

Thông báo: Nội dung tài liệu ôn thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 (28/03/2020)

Thông báo: Nội dung tài liệu ôn thi vòng 2 kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020...

Thông báo: Nội dung ôn thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020 (17/03/2020)

Thông báo: Nội dung ôn thi vòng 1 kỳ thi tuyển giáo viên năm 2020...

Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS huyện Yên Lạc năm 2020 (26/02/2020)

Kế hoạch và chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên tiểu học, THCS huyện Yên Lạc năm 2020...

Thông báo: danh sách các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công chức CHTQS cấp xã năm 2019 (19/02/2020)

Thông báo niêm yết danh sách các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công chức CHTQS cấp xã năm 2019...

Kế hoạch: Xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 (03/09/2019)

Kế hoạch: Xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2019...

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc (10/01/2019)

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc...

Nội dung ôn tập tiếng Đức cho thí sinh đăng ký thi tuyển giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non 2018 (02/01/2019)

Nội dung ôn tập tiếng Đức cho thí sinh đăng ký thi tuyển giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non 2018...

Nội dung hướng dẫn ôn tập thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (26/12/2018)

Nội dung hướng dẫn ôn tập thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182