Tuyển dụng Công chức, Viên chức

Thông báo: danh sách các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công chức CHTQS cấp xã năm 2019 (19/02/2020)

Thông báo niêm yết danh sách các thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi xét tuyển công chức CHTQS cấp xã năm 2019...

Kế hoạch: Xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 (03/09/2019)

Kế hoạch: Xét tuyển công chức Chỉ huy Trưởng Quân sự cấp xã năm 2019...

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc (10/01/2019)

Điều chỉnh mức thu lệ phí thi tuyển giáo viên năm 2018 tại huyện Yên Lạc...

Nội dung ôn tập tiếng Đức cho thí sinh đăng ký thi tuyển giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non 2018 (02/01/2019)

Nội dung ôn tập tiếng Đức cho thí sinh đăng ký thi tuyển giáo viên tiểu học, hợp đồng giáo viên mầm non 2018...

Nội dung hướng dẫn ôn tập thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018 (26/12/2018)

Nội dung hướng dẫn ôn tập thi tuyển giáo viên tiểu học và hợp đồng giáo viên mầm non năm 2018...

KH tuyển dụng giáo viên tiểu học và Hợp đồng giáo viên Mầm non (03/12/2018)

KH tuyển dụng giáo viên tiểu học và Hợp đồng giáo viên Mầm non...

Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi tuyển viên chức năm 2018 (02/11/2018)

Thông báo kết quả điểm phúc khảo thi tuyển viên chức năm 2018...

Thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018 (29/10/2018)

Thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2018...

Thông báo: Kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2018 (12/10/2018)

Thông báo: Kết quả điểm thi tuyển viên chức năm 2018...

Nội quy và Quy chế Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018 (05/10/2018)

Nội quy và Quy chế Thi tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Yên Lạc năm 2018...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182