Thông tin tuyên truyền

tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 (07/10/2019)

tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019...

Thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (25/09/2019)

Thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/08/2019)

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thực hiện khát vọng "Bắc Nam sum họp một nhà" theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/08/2019)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn 50 năm, song khát vọng và nỗ lực hoạt động của Người trong hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước vẫn trường tồn. 50 năm sau, sức mạnh toàn dân đoàn kết - kết tinh bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và...

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 70 năm Ngày thành lập tỉnh và mừng Xuân Canh Tý 2020 (14/08/2019)

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 70 năm Ngày thành lập tỉnh và mừng Xuân Canh Tý 2020...

Định hướng nội dung tuyên truyền Qúy III năm 2019 (16/07/2019)

Định hướng nội dung tuyên truyền Qúy III năm 2019...

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (16/07/2019)

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929 - 28/07/2019 (11/07/2019)

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929 - 28/07/2019...

Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa đầu vụ MÙa 2019 (08/07/2019)

Chỉ đạo, hướng dẫn chăm sóc lúa đầu vụ MÙa 2019...

Nội dung tuyên truyền về cấm nhập khẩu, buôn bán tôm càng đỏ tại Việt Nam (05/07/2019)

Nội dung tuyên truyền về cấm nhập khẩu, buôn bán tôm càng đỏ tại Việt Nam...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422