Thông tin tuyên truyền

Định hướng nội dung tuyên truyền Quý IV/2019 (11/11/2019)

Định hướng nội dung tuyên truyền Quý IV/2019...

Một số nội dung chính của Nghị định 122 của chính phủ về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”; “ khu dân cư văn hóa” (11/11/2019)

Ngày 17 tháng 9 năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 122 quy định về xét tặng danh hiệu “gia đình văn hóa”; “ khu dân cư văn hóa”. Có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2018....

tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 (07/10/2019)

tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019...

Thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (25/09/2019)

Thực hiện lời kêu gọi chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc...

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/08/2019)

Toàn văn Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Thực hiện khát vọng "Bắc Nam sum họp một nhà" theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (21/08/2019)

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn 50 năm, song khát vọng và nỗ lực hoạt động của Người trong hành trình đấu tranh vì độc lập, tự do, thống nhất đất nước vẫn trường tồn. 50 năm sau, sức mạnh toàn dân đoàn kết - kết tinh bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và...

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 70 năm Ngày thành lập tỉnh và mừng Xuân Canh Tý 2020 (14/08/2019)

KH tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng CSVN, 70 năm Ngày thành lập tỉnh và mừng Xuân Canh Tý 2020...

Định hướng nội dung tuyên truyền Qúy III năm 2019 (16/07/2019)

Định hướng nội dung tuyên truyền Qúy III năm 2019...

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (16/07/2019)

Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam...

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929 - 28/07/2019 (11/07/2019)

Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/07/1929 - 28/07/2019...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182