Xây dựng nông thôn mới

Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án xử lý rác thải bằng hình thức xã hội hóa (19/08/2019)

Cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ các dự án xử lý rác thải bằng hình thức xã hội hóa...

Dự án rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAp xã Hồng Phương cho sản lượng 5 tấn rau/tháng (12/08/2019)

Đến nay, Dự án rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Hồng Phương đã cho hiệu quả kinh tế. Với quy mô 2,5 ha do HTX rau an toàn Trung Nha sản xuất, dự án đã cho sản lượng 5 tấn rau/tháng và được các cửa hàng thực phẩm sạch ở thành phố Hà Nội, Vĩnh Yên tiê...

Huyện Yên Lạc nỗ lực nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường (06/08/2019)

Xác định môi trường là một trong những tiêu chí khó duy trì và nâng cao chất lượng nhất trong các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới, ngay sau khi trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh (năm 2016), Yên Lạc tiếp tục triển khai thực h...

HTX Nông nghiệp Vĩnh Trung (thị trấn Yên Lạc) xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới (05/08/2019)

HTX Nông nghiệp Vĩnh Trung chung sức xây dựng HTX nông nghiệp kiểu mới...

Yên Lạc khắc phục tình trạng thiếu phòng học (02/08/2019)

Thiếu phòng học, phòng học xuống cấp... là tình trạng của nhiều trường học trên địa bàn huyện Yên Lạc hiện nay. Khắc phục tình trạng này, Phòng GD&ĐT huyện và các cấp chính quyền địa phương đang tích cực đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo các trường có đủ...

Tề Lỗ: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt khoảng 97,5% (01/08/2019)

Tề Lỗ: Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải đạt khoảng 97,5%...

Xã Đồng Văn sẽ đưa lò đốt rác công nghệ mới LOSIHO khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải (15/07/2019)

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua, UBND xã Đồng Văn đã xây dựng kế hoạch xây dựng lò đốt rác thải theo công nghệ mới LOSIHO....

Yên Lạc huy động nguồn vốn trên 570 tỷ đồng cho nâng cao chất lượng Nông thôn mới (08/07/2019)

Thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, trong thời gian qua, cùng với chỉ đạo các xã tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, huyện Yên Lạc đã chú trọng xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn...

Huyện Yên Lạc triển khai kế hoạch hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường (19/06/2019)

Để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường sống của nhân dân, góp phần nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện Yên Lạc đã triển khai Kế hoạch thực hiện hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rã...

Yên Lạc: nhiều tuyến cống, rãnh thoát nước thải trong khu dân cư đã được khởi công xây dựng điểm (13/06/2019)

Trong đợt làm điểm này, 17 tuyến cống, rãnh của 4 xã, thị trấn gồm: xã Tam Hồng, Trung Nguyên, Đồng Cương và Thị trấn Yên Lạc đã được huyện chọn làm điểm để hỗ trợ nhân dân xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải....

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422