Xây dựng nông thôn mới

Thực hiện quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới ở Yên Đồng (20/07/2014)

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, chính vì vậy, từ khi có chủ trương xây dựng nông thôn mới đến nay, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở luôn được xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc quan tâm thực hiện, góp phần giúp xã sớm đạt 19/19 tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới....

Yên Lạc đầu tư 40,5 tỷ đồng xây mới, nâng cấp 5 chợ nông thôn (23/07/2014)

Xác định chợ nông thôn đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong những năm qua nhiều địa phương trong huyện Yên Lạc đã nỗ lực thực hiện công tác quy hoạch, ưu tiên ngân sách cho việc đầu tư xây dựng mới, cải...

Đoàn cán bộ huyện Yên Lạc thăm và làm việc tại huyện Phước Long (02/04/2014)

Đoàn cán bộ huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc do đ/c Nguyễn Ngọc Thông - Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn, vừa có buổi đến thăm và làm việc tại huyện Phước Long....

Yên Lạc: Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 67% (22/07/2014)

Với mục tiêu tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân và thực hiện đạt tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế trong Chương trình xây dựng nông thôn mới,...

Liên Châu phát huy sức mạnh dân chủ trong xây dựng nông thôn mới (21/07/2014)

Với sự nỗ lực phân đấu sáng tạo của đảng bộ, Chính quyền, các đoàn thể và nhân dân xã Liên Châu đã đạt được những thành tựu kinh tế, văn hóa - xã hội, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, kết cấu hạ tầng trên địa bàn được nâng cao, cơ sở vật ch...

Xã Tam Hồng 100% số hộ dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh (15/07/2014)

Đến nay, trên địa bàn xã Tam Hồng (Yên Lạc) có 3.440 hộ gia đình sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt 100%;trong đó có hơn 2.600 hộ có đủ 3 công trình vệ sinh đạt chuẩn của Bộ Y tế, đạt 76%. Những hộ gia đình chăn nuôi đã nâng cao ý thức vệ sinh...

Liên Châu: Đầu tư 257 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới (02/06/2014)

Sau 3 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, Liên Châu (Yên Lạc) đã huy động hơn 257 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng xã hội phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân. Trong đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ gần 70 tỷ đồng, nguồn vố...

Huyện Yên Lạc triển khai kế hoạch xây dựng Nông thôn mới tại 3 xã Trung Kiên, Văn Tiến và Trung Hà (06/06/2014)

Tại xã Trung Kiên, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Yên Lạc đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới và phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới ở 3 xã: Trung Kiên...

Xã Văn Tiến nỗ lực về đích Nông thôn mới (26/05/2014)

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, cùng với việc giữ vững các tiêu chí đã đạt, trong thời gian quan xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc đã có nhiều nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực cho thực hiện các tiêu chí chưa đạt để quy...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422