Xây dựng nông thôn mới

Xã Yên Đồng xây dựng xã NTM nâng cao (17/09/2020)

Hiện nay, xã Yên Đồng đã đạt 2/5 tiêu chí, đạt 19/29 chỉ tiêu và đang tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện thu gom rác thải và xử lý đúng theo quy định để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào tháng 11/2020....

Xã Liên Châu phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trước tháng 11/2020 (14/09/2020)

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Liên Châu đã đạt 2/5 tiêu chí, gồm tiêu chí Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và tiêu chí về Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa, qua đó đã đạt 23/29 chỉ tiêu....

Động lực Tam Hồng (09/09/2020)

Trong những năm gần đây, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc có những bước phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,8%/năm. Đây là điều kiện quan trọng cũng như động lực để Tam Hồng phấn đấu trở thành thị trấn trong...

Yên Lạc làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (28/08/2020)

Xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những năm qua, nhất là trong giai đoạn 2015-2020, UBND...

Huyện Yên Lạc chăm lo, phát triển sự nghiệp văn hóa (26/08/2020)

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Yên Lạc đã tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn huyện, đặc biệt là Đề án "Phát triển sự nghiệp văn hóa Yên Lạc". T...

Yên Lạc huy động nhân dân đóng góp được trên 10 tỷ đồng cho xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước (25/08/2020)

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng xong được 63,2 km, đạt tỷ lệ 88,6% chỉ tiêu đăng ký. Trong đó, năm 2019, huyện xây dựng được 25,1 km; từ năm 2020 đến hết ngày 20/7/2020, huyện xây dựng thêm được 38,1 km cống, rãnh thoát nước....

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân (02/08/2020)

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc và các tổ chức thành viên tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

Yên Lạc xây dựng nông thôn mới nâng cao (31/07/2020)

Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), xã NTM sau khi đạt chuẩn, Yên Lạc đang tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, cống, rãnh thoát nước thải; cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụngtiến bộ KHKT; xâ...

Hướng tới sản xuất nông nghiệp sạch theo chuỗi giá trị (30/07/2020)

Trong 5 năm qua (2016-2020), mặc dù sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Lạc diễn ra trong điều kiện không thuận lợi như mưa bão, ngập úng, dịch bệnh, giá cả thị trường nông sản không ổn định..., song nhờ đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường ứng dụ...

Yên Lạc bứt phá với 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 16 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020 (16/07/2020)

Được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM năm 2015, xong xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, lâu dài; là quá trình thường xuyên và liên tục để hướng tới mục tiêu phát triển nông thôn bền vững, trong 5 năm qua, Yên Lạc đ...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422