Tin kinh tế

Mô hình thí điểm nuôi cá áp dụng công nghệ “Sông trong ao” có thể được hỗ trợ kinh phí mua giống, thức ăn, thuốc phòng bệnh, hóa chất (18/05/2020)

Mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cá “sông trong ao” là hệ thống bể nuôi cá có thiết kế đặc biệt. Ở đầu mỗi bể, có các hệ thống ống dẫn thổi khí liên tục tạo thành dòng chảy như ở các sông suối tự nhiên, có đáy thảm bê-tông cứng, có máy tạo sóng, máy sục khí, máy quạt nước, máy hút chất thải đáy... bả...

Yên Lạc vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá trong tháng 4/2020 (07/05/2020)

Đi cùng với nhiệm vụ trọng tâm là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện Yên Lạc đã chỉ đạo các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Nhờ vậy, trong tháng...

Yên Lạc thực hiện đồng thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội (01/05/2020)

Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Nguyễn Xuân Thông vừa yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm...

Yên Lạc phấn đấu thực hiện xong GPMB cho các dự án (22/04/2020)

Huyện phấn đấu thực hiện xong GPMB các dự án và toàn bộ diện tích đất dịch vụ, đất đấu giá, giãn dân tại các xã, thị trấn theo kế hoạch đề ra....

Bí thư Huyện Yên Lạc kiểm tra sản xuất vụ xuân 2020 (20/04/2020)

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện ủy Yên Lạc vừa đi kiểm tra việc chăm sóc, bảo vệ lúa, cây mầu vụ xuân 2020 tại các địa phương trong huyện....

Yên Lạc chú trọng đến chất lượng hoạt động của các HTX (15/04/2020)

Trong thời gian qua, kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã trên địa bàn huyện Yên Lạc tiếp tục được củng cố, phát triển và hoạt động ngày càng hiểu quả, qua đó đã đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, lợi ích của các thành viên, góp phần quan trọng vào sự p...

Tam Hồng – điểm sáng trong phong trào xây dựng rãnh thoát nước (15/04/2020)

Thực hiện phương châm :”Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước hỗ trợ kinh phí, nhân dân đóng góp công sức”, từ tháng 7/2019 đến nay, huyện Yên Lạc đã xây dựng được 25km cống rãnh thoát nước, bê tông hóa được h...

Yên Lạc đẩy mạnh các hoạt động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (15/04/2020)

Để giảm chi thường xuyên từ ngân sách, cùng với tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, huyện thực hiện siết chặt kỷ luật tài khoá - ngân sách nhà nước....

Yên Lạc tăng cường việc chôn lấp rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh (07/04/2020)

Để khắc phục tình trạng trên, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tổ chức phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đúng quy định, đảm bảo không để phát sinh các bãi rác tự...

Yên Lạc: Giá trị sản xuất Thương mại – Dịch vụ đạt 819 tỷ đồng (30/03/2020)

Mặc dù đang trong thời điểm quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, nhưng với những giải pháp tích cực và đồng bộ trong phát triển kinh tế, nên trong 3 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất Thương mại - Dịch vụ trên địa bàn huyện tiếp tục đạt tốc độ tăng tr...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422