Tin kinh tế

Ngân hàng CSXH huyện Yên Lạc: Tổng dư nợ đạt 316.557 triệu đồng (15/07/2019)

Theo báo cáo của Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện, đến 30/6/2019, tổng nguồn vốn của Ngân hàng đạt 321.950 triệu đồng, tăng 13.248 triệu đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động các tổ chức, cá nhân là 29.913 triệu đồng tăng 1.311 triệu đồng, đạt 86% kế hoạch...

Yên Lạc phát triển tiểu thủ công nghiệp (12/07/2019)

Là huyện đầu tiên của Vĩnh Phúc hoàn thành xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Yên Lạc luôn đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo mô hình cụm công nghiệp, làng nghề tập trung, giúp người dân có mặt bằng mở rộng sản xuất,...

Yên Lạc: huy động các nguồn vốn thanh toán nợ xây dựng cơ bản (09/07/2019)

Thực hiện các trình tự, thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của UBND tỉnh về đầu tư công, ngay từ đầu năm 2019, UBND huyện Yên Lạc đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư tập trung hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án được bố trí...

Nông dân Yên Lạc xuống đồng chăm sóc lúa mùa (09/07/2019)

Những ngày này, nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đang tích cực ra đồng chăm sóc lúa mùa 2019....

Nâng cao hiệu quả thanh tra, giám sát, vì lợi ích của nhân dân (03/07/2019)

Phát huy vai trò và quyền hạn trong công tác phản biện xã hội, Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Lạc đã tăng cường các hoạt động, góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng...

Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh Yên Lạc: cấp 1.480 GCN quyền sử dụng đất đợt 1 năm 2019 (01/07/2019)

Theo thống kê của Văn phòng ĐKĐĐ chi nhánh huyện Yên Lạc, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã cấp 1.480 GCN QCDĐ với diện tích được cấp là gần 33ha....

Hiệu quả từ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX ở huyện Yên Lạc (28/06/2019)

Năm 2012, Luật HTX mới được ban hành thay thế Luật HTX 2003, đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong sự phát triển của khu vực kinh tế tập thể, làm thay đổi cơ bản diện mạo của HTX. Đây là bước ngoặt, là đòn bẩy để kinh tế tập thể phát triển lên một bước mớ...

Yên Lạc tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn (19/06/2019)

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Chủ tịch UBND huyện vừa có công văn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn....

Yên Lạc: Gía trị thương mại – dịch vụ tăng 7,9 % (18/06/2019)

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình kinh doanh thương mại trên địa bàn ổn định và phát triển, đáp ứng nhu cầu tiêu dung của người dân....

Giá trị sản xuất CN – TTCN – XD huyện Yên Lạc đạt hơn 2.400 tỷ đồng (18/06/2019)

6 tháng đầu năm 2019, tổng giá trị sản xuất CN – TTCN – XD của toàn huyện đạt hơn 2.400 tỷ đồng. Trong đó, CN – TTCN đạt 1.804 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2018....

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182