Tổng Điều tra Kinh tế năm 2021

Công văn đôn đốc thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021 (07/05/2021)

đôn đốc thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2021...

UBND huyện chỉ đạo các tổ chức, cá nhân hợp tác cung cấp thông tin Thống kê phục vụ Tổng điều tra kinh tế năm 2021 (18/03/2021)

Để thực hiện tốt công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Lạc, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng và các đơn vị có ho...

Mẫu tài liệu tuyên truyền (04/03/2021)

Mẫu logo, khẩu hiệu sử dụng trong Tổng điều tra kinh tế năm 2021...

Phiếu điều tra (04/03/2021)

Phiếu điều tra...

Sổ tay hướng dẫn (04/03/2021)

Sổ tay hướng dẫn thu thập thông tin Tổng điều tra kinh tế năm 2021...

Nội dung Tổng điều tra (04/03/2021)

Nội dung Tổng điều tra...

Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Yên Lạc (04/03/2021)

Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Yên Lạc...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422