Lấy ý kiến Nhân dân góp ý đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Lấy ý kiến Nhân dân góp ý đối với dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (06/11/2020)

Thực hiện Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU, ngày 05/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc công bố, lấy ý kiến của Nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử huyện Yên Lạc trân trọng đăng tải toàn văn dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để cá...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422