Đưa NQ của Đảng vào CS

Yên Lạc đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động (12/11/2020)

Xác định đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động có vai trò quan trọng trong công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, thời gian qua, huyện Yên Lạc đã đẩy mạnh công tác này và đã mang lại hiệu quả tích cực....

Huyện Yên Lạc chú trọng làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (05/11/2020)

Toàn huyện phấn đấu không có khiếu kiện đông người, khiếu kiện vượt cấp. Làm tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo sẽ là yếu tố giúp huyện Yên Lạc thu hút đầu tư, tạo đà cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo....

Chú trọng công tác sắp xếp đội ngũ cán bộ sau đại hội (04/11/2020)

Sau thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Lạc sớm xây dựng Chương trình hành động, cụ thể hóa từng mục tiêu đại hội đề ra, trong đó chú trọng công tác sắp xếp cán bộ, xây dựng tổ chức đ...

"Mái ấm tình thương" chia sẻ khó khăn với phụ nữ nghèo huyện Yên Lạc (02/11/2020)

Với ý nghĩa sâu sắc và nhân văn ấy, hàng năm, Hội LHPN huyện Yên Lạc đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo Hội LHPN các xã, thị trấn rà soát những hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp hỗ trợ xây nhà ở cho chị em. Trong 9...

Yên Lạc thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng (22/10/2020)

Những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng luôn được Đảng bộ huyện Yên Lạc triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, công minh, chính xác, kịp thời, g...

Yên Lạc nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ không chuyên trách ở cơ sở (22/10/2020)

Những năm gần đây, việc xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở luôn được huyện Yên Lạc quan tâm, chú trọng, đặc biệt là khi thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy Vĩnh phúc về việc tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức,...

Yên Lạc vượt chỉ tiêu xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải (22/10/2020)

Với nhiều cách làm sáng tạo, huy động được sức dân, Yên Lạc là một trong những điểm sáng của tỉnh trong xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải và nạo vét các thủy vực tiếp nhận nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư....

MTTQ huyện Yên Lạc thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần xây dựng huyện Yên Lạc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh (20/10/2020)

Phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương Yên Lạc anh hùng, những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước,...

Hiệu quả công tác dân vận chính quyền ở thị trấn Yên Lạc (20/10/2020)

Với mục tiêu phục vụ nhân dân, hướng về nhân dân, vì lợi ích của người dân, những năm qua, công tác dân vận chính quyền được UBND thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc chú trọng triển khai thực hiện, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán b...

Yên Lạc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (16/10/2020)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Thông tri số 22 ngày 27/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, huyện Yên Lạc đã ban hành các văn bản chỉ đạo và xây dựng các chỉ tiêu phát triển sự...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422