Đưa NQ của Đảng vào CS

Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Yên Lạc về công tác triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (27/12/2020)

Chiều ngày 27/12/2020, đồng chí Lê Duy Thành – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Lạc về việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII. Tiếp và làm...

Huyện Yên Lạc thực hiện tốt Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới (24/12/2020)

Nghị quyết số 21 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới đặt mục tiêu: Duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già...

Gỡ khó trong kết nạp đảng viên nông thôn ở Yên Lạc (17/12/2020)

Trong 2 năm gần đây, tại nhiều chi bộ nông thôn trên địa bàn huyện Yên Lạc không kết nạp được đảng viên hoặc không đạt chỉ tiêu đề ra. Nhằm khắc phục tình trạng này, Huyện ủy Yên Lạc triển khai nhiều giải pháp nhằm gỡ khó cho các chi bộ nông thôn; đồng th...

Yên Lạc tăng cường công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị của Bộ Chính trị (02/12/2020)

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị, trong năm 2020, huyện Yên Lạc đã tăng cường trách nhiệm của người đứng...

Xây dựng nếp sống văn minh ở Yên Đồng (25/11/2020)

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sau 8 năm thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tổ chức các ngày kỷ niệm, không uống rượu bia...

Phát triển công nghiệp gắn với dịch vụ, thương mại ở Đồng Văn (24/11/2020)

Những năm gần đây, xã Đồng Văn (Yên Lạc) tích cực khai thác lợi thế địa lý có quốc lộ chạy qua để phát triển công nghiệp gắn với thương mại- dịch vụ (TM- DV), góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng...

Yên Lạc thực hiện hiệu quả Nghị quyết về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo (19/11/2020)

Quán triệt sâu sắc tư tưởng “giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển tương lai, những năm qua huyện Yên Lạc đã có nhiều chủ trương, kế hoạch đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo....

Yên Lạc bứt phá với nhiều chỉ tiêu phát triển giáo dục và đào tạo (17/11/2020)

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, Yên Lạc không chỉ giữ vững và nâng cao được chất lượng các mặt giáo dục luôn ở tốp đầu của tỉnh, mà còn bứt phá với nhiều chỉ tiêu quan...

Chuyển biến tích cực từ mục tiêu bình đẳng giới ở Yên Lạc (12/11/2020)

Thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, cùng với việc tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ được tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, trong thời gian qua, huyện Yên Lạc đã hướng các hoạt động tới công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của p...

Yên Lạc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên (12/11/2020)

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được coi là yếu tố then chốt quyết định đến kết quả hoạt động giáo dục tại mỗi địa phương. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, huyện Yên Lạc đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từng bước nâng chuẩn...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422