Đưa NQ của Đảng vào CS

Đại hội Chi bộ thôn Yên Nội, nhiệm kỳ 2020 – 2023 (09/03/2020)

Nhiệm kỳ 2017-2020, chi bộ thôn Yên Nội đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng/người/năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp toàn nhiệm kỳ đạt 7...

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (06/03/2020)

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Yên Lạc đảm bảo tiến độ cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (05/03/2020)

Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ huyện trong năm 2020, chính vì vậy, công tác chuẩn bị đại hội đang được huyện Yên Lạc triển khai tích cực theo tin...

UB.MTTQ huyện Yên Lạc phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền TSVM (19/02/2020)

Xác định vai trò quan trọng của UB.MTTQ Việt Nam ở địa phương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền thời kỳ đổi mới cũng chính là phương thức để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩ...

MTTQ xã Trung Hà với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (14/02/2020)

Từ năm 2013 đến nay, hàng năm, xã Trung Hà có từ 91,9% - 93% gia đình đạt gia đình văn hóa....

Thôn Lưỡng II thi đua học Bác (05/02/2020)

Với nhiều sáng tạo trong học và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn ANTT thôn xóm..., Chi bộ thôn Lưỡng II, Đ...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422