Đưa NQ của Đảng vào CS

Huyện Yên Lạc nhiều chỉ tiêu ký cam kết đạt kết quả tích cực (15/09/2021)

9 tháng đầu năm, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được huyện Yên Lạc quan tâm chú trọng. Đến nay, 100% văn bản đi, đến được xử lý trên hệ thống điện tử, không sử dụng văn bản giấy, 100% các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn thực hiện ký số văn bản đi; 100% đơn vị thực...

Yên Lạc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội (15/09/2021)

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiết giảm về thời gian và đơn giản về thủ tục hành chính, qua đó đã góp phần th...

Yên Lạc sau 5 năm thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. (09/09/2021)

5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn xác định việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc là nhiệm vụ c...

Đảng bộ xã Trung Nguyên coi trọng công tác phát triển đảng viên (01/09/2021)

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, Đảng bộ xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc bồi dưỡng, tạo nguồn phát...

Các tổ chức cơ sở đảng huyện Yên Lạc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2021 (25/08/2021)

Nhận thức rõ công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần tăng cường lực lượng, trẻ hoá đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tăng cường chỉ đạo các...

Yên Lạc tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị (23/08/2021)

Huyện phấn đấu đến năm 2025, thực hiện tinh giản biên chế sự nghiệp tiếp 10% biên chế sự nghiệp được giao năm 2015 và phấn đấu đến năm 2030 giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp so với năm 2025....

Đảng bộ xã Nguyệt Đức học tập và làm theo lời Bác (23/08/2021)

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc triển khai sáng tạo, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của cá...

Tam Hồng xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (09/08/2021)

Những năm qua, công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh (TSVM) luôn được Đảng bộ xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc chú trọng. Những kết quả đạt được đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở địa phương....

Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lạc với phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi (05/08/2021)

5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã được các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Yên Lạc triển khai tích cực, sâu rộng với hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương....

Liên Châu: Nhiều nội dung nhiệm vụ cam kết với Bí thư Huyện ủy được thực hiện đúng tiến độ. (21/07/2021)

Với 15 nội dung nhiệm vụ được giao, xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị, đồng thời nỗ lực thực hiện đạt kết quả trên từng tiêu chí cụ thể....

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422