Người dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời

Đề nghị xử lí bãi rác Tề Lỗ đốt lộ thiên (07/06/2019)

Chi tiết phản ánh: Chúng tôi là những người dân thuộc thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Mấy tháng nay bãi rác thuộc xã Tề Lỗ đốt lộ thiên gây ô nhiễm môi trường, theo chúng tôi được biết bãi rác này được tập kết để chôn lấp nhưng ngang nhiên đốt lộ thiên gây ô nhiễm môi t...

Kiến nghị về ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (07/06/2019)

Chi tiết phản ánh: Chúng tôi là tập thể dân sống ở thôn Yên Lạc, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Phản ánh tình trạng đốt rác bừa bãi tại thôn Đồng Lạc, xã Đồng Văn, Huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và ảnh hư...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182