Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại 3 xã: Hồng Châu, Yên Đồng, Trung Kiên (13/01/2020)

UBND huyện Yên Lạc vừa ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch tả lợn châu Phi tại 3 xã: Hồng Châu, Yên Đồng, Trung Kiên....

tiếp tục thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và cơ cấu lại ngành chăn nuôi (20/09/2019)

tiếp tục thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) và cơ cấu lại ngành chăn nuôi...

Yên Lạc tập trung khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (07/06/2019)

Tuy không phải là địa phương đầu tiên xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), nhưng tính đến thời điểm này, Yên Lạc là địa phương có tốc độ dịch lây lan nhanh và số đàn lợn phải tiêu hủy lớn nhất của tỉnh....

Thực hiện chỉ đạo của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trưởng BCĐ tỉnh về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi (05/06/2019)

Thực hiện chỉ đạo của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trưởng BCĐ tỉnh về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi...

Thành lập tổ cơ động kiểm tra kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện (05/06/2019)

Thành lập tổ cơ động kiểm tra kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện...

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (03/06/2019)

Tính đến ngày 31/05/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 17/17 xã, thị trấn của huyện Yên Lạc. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nhận định khả năng lây lan nhanh. Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu P...

Công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hồng Phương huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (03/06/2019)

Công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hồng Phương huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Yên Lạc không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan sang 3 xã còn lại (28/05/2019)

Yên Lạc không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan sang 3 xã còn lại...

QĐ: kiện toàn và bổ sung thành viên ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Yên lạc (27/05/2019)

kiện toàn và bổ sung thành viên ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Yên lạc...

Thông tin cần biết về Dịch tả Lợn Châu Phi (27/05/2019)

Thông tin cần biết về Dịch tả Lợn Châu Phi...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422