Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Yên Lạc tập trung khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (07/06/2019)

Tuy không phải là địa phương đầu tiên xuất hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP), nhưng tính đến thời điểm này, Yên Lạc là địa phương có tốc độ dịch lây lan nhanh và số đàn lợn phải tiêu hủy lớn nhất của tỉnh....

Thực hiện chỉ đạo của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trưởng BCĐ tỉnh về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi (05/06/2019)

Thực hiện chỉ đạo của PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước trưởng BCĐ tỉnh về phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi...

Thành lập tổ cơ động kiểm tra kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện (05/06/2019)

Thành lập tổ cơ động kiểm tra kiểm soát vận chuyển lợn sản phẩm từ lợn phòng chống dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện...

Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo tiêu hủy lợn mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (03/06/2019)

Tính đến ngày 31/05/2019, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện ở 17/17 xã, thị trấn của huyện Yên Lạc. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, nhận định khả năng lây lan nhanh. Để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu P...

Công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hồng Phương huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (03/06/2019)

Công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn xã Hồng Phương huyện Yên lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Yên Lạc không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan sang 3 xã còn lại (28/05/2019)

Yên Lạc không để bệnh Dịch tả lợn Châu Phi lây lan sang 3 xã còn lại...

QĐ: kiện toàn và bổ sung thành viên ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Yên lạc (27/05/2019)

kiện toàn và bổ sung thành viên ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Yên lạc...

Thông tin cần biết về Dịch tả Lợn Châu Phi (27/05/2019)

Thông tin cần biết về Dịch tả Lợn Châu Phi...

các bước xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi (09/05/2019)

các bước xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi...

Thông báo của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Yên Lạc (06/05/2019)

Thông báo của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Yên Lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182