Phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

QĐ: kiện toàn và bổ sung thành viên ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Yên lạc (27/05/2019)

kiện toàn và bổ sung thành viên ban chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Yên lạc...

Thông tin cần biết về Dịch tả Lợn Châu Phi (27/05/2019)

Thông tin cần biết về Dịch tả Lợn Châu Phi...

các bước xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi (09/05/2019)

các bước xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi...

Thông báo của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Yên Lạc (06/05/2019)

Thông báo của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Yên Lạc...

thành lập chốt kiểm dịch tam thời kiểm soát vận chuyển động vật (06/05/2019)

thành lập chốt kiểm dịch tam thời kiểm soát vận chuyển động vật...

xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi quản lý giết mổ và tái cơ cấu đàn lợn (06/05/2019)

xử lý lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi quản lý giết mổ và tái cơ cấu đàn lợn...

Mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (06/05/2019)

Quyết định về việc quy định mức hỗ trợ cho chủ vật nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc...

Hướng dẫn về vệ sinh và khử trùng tiêu độc (06/05/2019)

Hướng dẫn về vệ sinh và khử trùng tiêu độc...

Những điều cần biết về chăn nuôi lợn an toàn sinh học (06/05/2019)

Những điều cần biết về chăn nuôi lợn an toàn sinh học...

Một số đặc điểm nhận biết bệnh dịch tả lợn Châu Phi (06/05/2019)

Bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan, gây bệnh ở mọi lứa tuổi và ở mọi loài lợn (cả lợn nhà và lợn hoang dã). Bệnh gây thiệt hại nghiêm trọng, với tỷ lệ chết cao lên đến 100%....

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182