Khen thưởng - Xử phạt

Quyết định: Công nhận danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện năm 2018 (14/11/2018)

Quyết định: Công nhận danh hiệu thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa, đơn vị văn hóa trên địa bàn huyện năm 2018...

Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lạc năm 2018 (08/10/2018)

Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh về tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Yên Lạc năm 2018...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182