Công khai ngân sách Nhà nước - Báo cáo thống kê

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 (09/08/2019)

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018...

QĐ: Ban hành Chương trình tổng thể của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 (03/04/2019)

QĐ: Ban hành Chương trình tổng thể của UBND huyện về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019...

Báo cáo tình hình trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019 (13/02/2019)

Báo cáo tình hình trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019...

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kt-xh tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 (05/12/2018)

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kt-xh tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12...

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 10/2018 (06/11/2018)

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 10/2018...

kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7- nhiệm vụ tháng 8/2018 (30/07/2018)

kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7- nhiệm vụ tháng 8/2018...

Công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 huyện Yên lạc (24/07/2018)

Công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 huyện Yên lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182