Công khai ngân sách Nhà nước - Báo cáo thống kê

Báo cáo tình hình trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019 (13/02/2019)

Báo cáo tình hình trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi năm 2019...

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kt-xh tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12 (05/12/2018)

kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kt-xh tháng 11 phương hướng nhiệm vụ tháng 12...

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 10/2018 (06/11/2018)

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 10/2018...

kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7- nhiệm vụ tháng 8/2018 (30/07/2018)

kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 7- nhiệm vụ tháng 8/2018...

Công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 huyện Yên lạc (24/07/2018)

Công bố công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 huyện Yên lạc...

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
EX7A3466
EX7A3455
EX7A3409
EX7A3217
EX7A3383
EX7A3182