Báo cáo thống kê

Báo cáo Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách còn hiệu lực thi hành. (29/03/2022)

Báo cáo Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách còn hiệu lực thi hành....

BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Yên Lạc ngày 30/03/2022 (31/03/2022)

BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Yên Lạc ngày 30/03/2022...

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án: Cụm công nghiệp Đồng Văn (31/03/2022)

Báo cáo nhanh kết quả thực hiện cưỡng chế thu hồi đất Dự án: Cụm công nghiệp Đồng Văn...

địa bàn huyện Yên Lạc ngày 31/3/2022 (31/03/2022)

BÁO CÁO Tình hình dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện Yên Lạc ngày 31/3/2022...

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc Quý II năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý III năm 2021 (28/07/2021)

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn huyện Yên Lạc Quý II/2021 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Quý III/2021...

Kết quả thống kê đất đai năm 2020 huyện Yên Lạc (28/05/2021)

Kết quả thống kê đất đai năm 2020 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc...

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về Y tế, Dân số-KHHGĐ năm 2021, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (28/12/2021)

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về Y tế, Dân số-KHHGĐ năm 2021, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022...

BÁO CÁO Kết quả công tác Y tế, Dân số-KHHGĐ năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022 (28/11/2021)

BÁO CÁO Kết quả công tác Y tế, Dân số-KHHGĐ năm 2021 phương hướng nhiệm vụ năm 2022...

kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nguoi lao động nguoi sử dụng lao động theo nghị quyết 42 (28/04/2021)

kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nguoi lao động nguoi sử dụng lao động theo nghị quyết 42...

Báo cáo tình hình lao động là người giúp việc gia đình 6 tháng đầu năm 2021 (08/08/2021)

Báo cáo tình hình lao động là người giúp việc gia đình 6 tháng đầu năm 2021...

 

 Tin trong cùng chuyên mục

 
Các tin cùng chuyên mục
  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422