Xây dựng nông thôn mới

Yên Lạc khắc phục những hạn chế để xây dựng xã NTM nâng cao, thôn dân cư NTM kiểu mẫu (28/09/2020)

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới đã được chỉ ra tại Văn bản số 456 ngày 19/11/2015 của Văn phòng Điều phối về thẩm định, đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, từ năm 2016 đến nay, cùng với giữ vững các tiêu chí đã đạt, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh c...

Hội nghị đánh giá tiến độ nâng cao chất lượng NTM giai đoạn 2016-2020 và dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2017-2020. (19/09/2020)

Sáng ngày 18/9/2020, BTV Huyện ủy Yên Lạc tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng giữ vững và nâng cao chất lượng NTM, giai đoạn 2016-2020 và Ban chi đạo Dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn huyện. Các đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Huyện...

Huyện Yên Lạc thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo (18/09/2020)

Xác định công tác giảm nghèo có vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu...

Hội LHPN huyện Yên Lạc thực hiện tốt công tác hợp đồng ủy thác cho vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách (17/09/2020)

Xác định nguồn vốn là yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ và người dân trong huyện phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, những năm qua, Hội LHPN huyện Yên Lạc đã làm tốt công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sác...

Xã Yên Đồng xây dựng xã NTM nâng cao (17/09/2020)

Hiện nay, xã Yên Đồng đã đạt 2/5 tiêu chí, đạt 19/29 chỉ tiêu và đang tuyên truyền, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thực hiện thu gom rác thải và xử lý đúng theo quy định để phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào tháng 11/2020....

Xã Liên Châu phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao trước tháng 11/2020 (14/09/2020)

Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã Liên Châu đã đạt 2/5 tiêu chí, gồm tiêu chí Phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và tiêu chí về Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa, qua đó đã đạt 23/29 chỉ tiêu....

Động lực Tam Hồng (09/09/2020)

Trong những năm gần đây, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc có những bước phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 12,8%/năm. Đây là điều kiện quan trọng cũng như động lực để Tam Hồng phấn đấu trở thành thị trấn trong...

Yên Lạc làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (28/08/2020)

Xác định làm tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình dự án, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, những năm qua, nhất là trong giai đoạn 2015-2020, UBND...

Huyện Yên Lạc chăm lo, phát triển sự nghiệp văn hóa (26/08/2020)

Cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế, những năm qua, huyện Yên Lạc đã tập trung thực hiện tốt các mục tiêu phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao trên địa bàn huyện, đặc biệt là Đề án "Phát triển sự nghiệp văn hóa Yên Lạc". T...

Yên Lạc huy động nhân dân đóng góp được trên 10 tỷ đồng cho xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước (25/08/2020)

Đến nay, toàn huyện đã xây dựng xong được 63,2 km, đạt tỷ lệ 88,6% chỉ tiêu đăng ký. Trong đó, năm 2019, huyện xây dựng được 25,1 km; từ năm 2020 đến hết ngày 20/7/2020, huyện xây dựng thêm được 38,1 km cống, rãnh thoát nước....

  • Video
  • Photo
  • Khúc hát Yên Lạc
cong chao Yen Lac dep - cong
Huyen uy
DJI_0029
6 1
phim PS 10 su kien 2019.00_50_38_07.Still005
EX7A7422