• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân 02/08/2020

Phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ huyện Yên Lạc và các tổ chức thành viên tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “To...

Thông tin tuyên truyền

Thông báo khẩn số 19 của Bộ Y tế 31/07/2020

Bộ Y tế vừa phát đi thông báo khẩn số 19 tới những ai đã đến Bệnh viện Đà Nẵng từ 1-7 và những ai đi trên chuyến bay VN166 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 25-7 từ Đà Nẵng về Hà Nội cần khai báo ngay cho cá...

Tin kinh tế

Yên Lạc cơ bản phục hồi các hoạt động thương mại, dịch vụ sau dịch bệnh Covid-19 15/07/2020

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19, nên các hoạt động Thương mại, Dịch vụ trên của huyện Yên Lạc trong 6 tháng đầu năm đạt không cao so...

An ninh quốc phòng

Yên Lạc điều tra, khám phá đạt 85% số vụ tội phạm và vi phạm pháp luật 30/06/2020

Với việc nâng cao nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm; đồng thời đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ...

Đất và người Yên Lạc

Chuyện về một gia đình có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng 30/07/2020

Đó là những cảm xúc xuyên suốt câu chuyện mà chúng tôi được nghe về một gia đình có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và 4 liệt sĩ ở thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc....