• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Hội nghị đánh giá tiến độ nâng cao chất lượng NTM giai đoạn 2016-2020 và dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2017-2020. 19/09/2020

Sáng ngày 18/9/2020, BTV Huyện ủy Yên Lạc tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo xây dựng giữ vững và nâng cao chất lượng NTM, giai đoạn 2016-2020 và Ban chi đạo Dồn thửa đổi ruộng giai đoạn 2017-2020 trên địa...

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp

Xã Đồng Cương tổ chức gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc 2020 – 2025 21/09/2020

Xã Đồng cương vừa tổ chức gắn biển công trình, cống rãnh thoát nước thải trong khu dân cư thôn Vật Cách - công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Đại diện MTTQ huyện, lãnh đ...

An ninh quốc phòng

Yên Lạc nâng cao ý thức đội mũ bảo hiểm cho trẻ em 23/09/2020

Thời gian qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Yên Lạc liên tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, tai nạn giao thông vẫn đang là n...

Đất và người Yên Lạc

Chuyện về một gia đình có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng 30/07/2020

Đó là những cảm xúc xuyên suốt câu chuyện mà chúng tôi được nghe về một gia đình có 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) và 4 liệt sĩ ở thôn Yên Quán, xã Bình Định, huyện Yên Lạc....