• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đất và người Yên Lạc

Làm giàu từ nông nghiệp công nghệ cao 23/03/2020

Những năm gần đây, xu hướng khởi nghiệp từ nông nghiệp, nhất là nông nghiệp sạch đang thu hút nhiều thanh niên. Bằng việc mạnh dạn áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, nhiều mô hình kinh tế do thanh ni...

Tiến tới Đại hội Đảng bộ các cấp

Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Cư­ơng đồng lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội 26/03/2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn, song, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân xã Đồng Cương đã p...

Tin kinh tế

Yên Lạc: Giá trị sản xuất Thương mại – Dịch vụ đạt 819 tỷ đồng 30/03/2020

Mặc dù đang trong thời điểm quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, nhưng với những giải pháp tích cực và đồng bộ trong phát triển kinh tế, nên trong 3 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất Thương mại -...