• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đất và người Yên Lạc

Niềm vui tuổi già 21/05/2019

Xã hội phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân nói chung, người cao tuổi (NCT) huyện Yên Lạc nói riêng được nâng cao. Việc NCT huyện Yên Lạc được quan tâm, chăm lo về đời sống tinh thần đã mang...

An ninh quốc phòng

Diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Hồng Phương năm 2019 20/05/2019

Ngày 17/5, BCĐ Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Lạc đã chỉ đạo xã Hồng Phương tổ chức diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. Đồng chí Trần Thanh Thọ - TVH...