• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đất và người Yên Lạc

Trạm trưởng y tế tận tụy với công việc 14/11/2017

“Giỏi chuyên môn, sáng y đức”, 32 năm gắn bó với ngành y, bác sĩ Nguyễn Kim Hải, Trạm trưởng Trạm y tế (TYT) xã Nguyệt Đức (Yên Lạc) luôn tận tụy, hết lòng với công việc, được nhân dân yêu mến....

Nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Hội LHPN xã Nguyệt Đức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường 19/06/2018

Xác định công tác bảo đảm vệ sinh môi trường là một trong những vấn đề cấp thiết, được các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, những năm qua Hội LHPN xã Nguyệt Đức đã tổ chức nhiều hoạt độn...

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Đảng bộ huyện Yên Lạc: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên 18/06/2018

Những năm qua, các cấp ủy Đảng huyện Yên Lạc luôn chú trọng, thực hiện nhiều giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) và đảng viên từ huyện đến cơ sở; góp phần khẳng đị...

An ninh quốc phòng

Yên Lạc nắm chắc tình hình an ninh nông thôn 01/06/2018

Hiện nay huyện đang chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình quần chúng nhân dân, tình hình an ninh trật tự, triển khai tháng hành động phòng chống ma túy và tăng cường các biện phá...

Tin trong nước và quốc tế

Hôm nay, Quốc hội thảo luận sửa đổi Luật Phòng, chống tham nhũng 14/06/2018

Theo chương trình làm việc, Quốc hội sẽ dành cả ngày hôm nay (13/6) tập trung thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng sửa đổi....