• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu

Huyện Yên Lạc tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao 12/04/2021

Là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của tỉnh, huyện Yên Lạc đang tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu giai đoạn 2021-2025 có trên 30% số xã đạt NTM nâng cao, tr...

Tin Kinh tế

Yên Lạc dẫn đầu tỉnh về phát triển làng nghề truyền thống 23/04/2021

Với 8 làng nghề truyền thống được công nhận, Yên Lạc đang là địa phương có số làng nghề nhiều nhất tỉnh khi chiếm tới 32% tổng số làng nghề và chiếm 42% số làng nghề truyền thống của tỉnh. Đặc biệt, n...

Tin An ninh - Quốc phòng

Ban CHQS huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ chính trị viên 16/04/2021

Chiều 14/4, Ban CHQS huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị bàn giao chính trị viên ban CHQS huyện. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đại tá Hoàng Nam Chung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh;...

Đất và Người Yên Lạc

Bí thư chi đoàn tiên phong, gương mẫu 18/03/2021

Chúng tôi có dịp gặp anh Nguyễn Kim Luận, Bí thư Chi đoàn thôn Giã Bàng 2, xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc khi anh đang cùng các ĐVTN trong thôn trồng “Hàng cây thanh niên” trước cổng trường mầm non. Trong mà...