• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đưa NQ của Đảng vào cuộc sống

Nhiều chính sách hiệu quả trong hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo ở Yên Lạc 10/06/2021

Tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội để hỗ trợ giảm nghèo; tạo điều kiện để người nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, đa dạng hóa việc làm tăng...

Tin Kinh tế

Xã Hồng Châu: Gần 600 lượt hộ dân được vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế 10/06/2021

Góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn, thời gian qua, thông qua các Hội, đoàn thể: CCB, Nông dân, Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Tổ tiết kiệm và v...

Tin An ninh - Quốc phòng

Công an huyện Yên Lạc xử phạt 418 trường hợp vi phạm trong tháng 5/2021 03/06/2021

Trong tháng 5/2021, Công an huyện đã lập biên bản 418 trường hợp vi phạm; tạm giữ 38 phương tiện và 380 bộ giấy tờ xe; xử phạt 489 trường hợp, số tiền 190.850.000 đồng, tước quyền GPLX đối với 07 trườ...

Đất và Người Yên Lạc

Chị Hà tâm huyết với công tác nhân đạo 11/05/2021

Ở xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc ai cũng biết đến chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1971, Chủ nhiệm CLB Hội Bắc ái xã hội với nhiều hoạt động từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong và ngoài tỉnh...