• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Nâng cao chất lượng Nông thôn mới

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Yên Lạc đoàn kết chung tay, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiếp tục vươn lên trên tầm cao mới 21/03/2019

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, những chính sách hợp lý của Nhà nước, Yên Lạc đã phát huy được sức lan tỏa, tạo được nền tảng vững chắc để Yên Lạc hòa nhịp cùng thời cuộc, đưa Yên Lạc tr...

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Yên Lạc chăm lo cho người nghèo 08/03/2019

Thời gian qua, huyện Yên Lạc huy động được sự đóng góp của mọi tầng lớp nhân dân chung tay vì người nghèo, giúp người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo...

An ninh quốc phòng

Huấn luyện điểm dân quân tự vệ 2019 tại xã Nguyệt Đức 18/03/2019

Sáng ngày 19/3/2019, UBND xã Nguyệt Đức đã tổ chức khai mạc huấn luyện điểm dân quân tự vệ năm 2019. Dự lễ khai mạc có các đồng chí đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; các đồng chí đại diện Ba...