• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Đưa NQ của Đảng vào cuộc sống

Yên Lạc cải thiện môi trường đầu tư để thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội 15/09/2021

Nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021, huyện Yên Lạc đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiết giảm về thời gian v...

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Yên Lạc tiêm vắc xin Covid-19 đợt 9 cho các đối tượng ưu tiên theo kế hoạch 24/09/2021

Để sống chung với virus, vaccine vẫn được coi là giải pháp căn cơ nhất, là điểm tựa và đang được coi là ưu tiên số 1 trong chính sách chống dịch....

Đất và Người Yên Lạc

Người đưa bưởi Diễn "bén duyên" trên đồng đất Nguyệt Đức 09/09/2021

Về xã Nguyệt Đức, huyện Yên Lạc tìm hiểu phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, chúng tôi được giới thiệu đến gia đình ông Phạm Quang Luyện, thôn Gia Phúc với mô hình trồng cây bưởi Di...