• BAN ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
  • PHÒNG, BAN CHUYÊN MÔN
  • CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHÁC
  • XÃ, THỊ TRẤN

Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu

Hội nghị thẩm định, xét công nhận thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu năm 2020 04/03/2021

Chiều ngày 03/03/2021, Hội đồng thẩm định xét công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu huyện Yên Lạc do đồng chí Hà Thái Dương - Phó chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch hội đồng thẩm định huyện chủ trì...

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Huyện Yên Lạc thực hiện có hiệu quả công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn 02/03/2021

Xác định “Cán bộ là gốc của mọi việc”, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Lạc luôn chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ các cấp; trong đó, điều động, luân chuyển cán bộ là m...

Tin Kinh tế

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho hiệu quả kinh tế cao ở xã Văn Tiến 04/03/2021

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, những năm qua, xã Văn Tiến (Yên Lạc) đã có nhiều giải pháp khuyến khích người dân chuyển đổi...

Tin An ninh - Quốc phòng

Tăng cường kiểm sát và thực hành quyền công tố, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm 03/03/2021

Từ năm 2020 đến nay, tình hình ANTT trên địa bàn huyện Yên Lạc cơ bản ổn định; các loại tội phạm được kiềm chế, giảm cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của...

Đất và Người Yên Lạc

Người đảng viên tận tụy vì dân 01/03/2021

“Năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, gương mẫu, hết lòng vì nhân dân” là nhận xét của người dân thôn Tảo Phú xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc về trưởng thôn Chu Văn Học. Hơn 31 năm làm trưởng thôn, ông Chu...

Thông tin cần biết

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2021 02/03/2021

Những điểm đáng chú ý về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới; chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; quy định mới về giao khu vực biển; điều chỉnh hệ số lương giáo viên từ mầm non đ...