Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ thực hiện chế độ đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản khai cá nhân (mẫu số 2-HH)

- Một trong các giấy tờ chứng minh tham gia kháng chiến: Lý lịch; Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác có liên quan đến hoạt động ở chiến trường.

- Xuất trình giấy tờ văn bản đối với người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết

01 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ, giấy tờ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã.

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn tờ khai

Bản khai cá nhân (mẫu 2-HH)

(Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009)

Yêu cầu thực hiện

Không

Kết quả thực hiện

Giấy xác nhận.

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số: 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 07/2006/TT- BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 08/2009/TT- BLĐTBXH ngày 07/4/2009.