Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Chế độ - Chính sách
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật;

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Bản khai cá nhân (mẫu số 2-HH)

- Một trong các giấy tờ: Lý lịch; Quyết định phục viên, xuất ngũ; giấy XYZ xác nhận hoạt động ở chiến trường miền Nam; giấy chuyển thương, chuyển viện; giấy điều trị; Huân chương, Huy chương chiến sỹ giải phóng hoặc các giấy chứng nhận khác có thời gian chiến đấu, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam.

- Giấy xác nhận tình trạng dị dạng, dị tật của Ytế xã.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.

Thời hạn giải quyết

Không quy định.

Đối tượng thực hiện

UBND cấp xã.

Cơ quan thực hiện

 

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

Bản khai cá nhân (mẫu 2-HH)

(Thông tư số 08/2009/TT-BLĐTBXH ngày 07/4/2009)

Yêu cầu thực hiện

Không.

Kết quả thực hiện

Biên bản xác nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Căn cứ pháp lý

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số: 26/2005/PL- UBTVQH11 ngày 29/6/2005 của UBTV Quốc hội

- Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/6/2006 của Chính phủ hươnngs dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 07/2006/TT- BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Thông tư số 08/2009/TT- BLĐTBXH ngày 07/4/2009.