Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Xác nhận Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy địn của pháp luật.

Bước 2: Cá nhân n[pj hồốơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày nghỉ thứ Bảy, CN, ngày Lễ).

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và tră kết qủa theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

- Tờ khai mốc thời gian sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 07 bộ.

Thời hạn giải quyết

05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

UBND cấp xã

Lệ phí

Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

- Đơn xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007)

Yêu cầu thực hiện

Không.

Kết quả thực hiện

Hồ sơ xác nhận.

Căn cứ pháp lý

- Luật Đất đai năm 2013;

- Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007