Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Xã, Thị trấn > Đất đai – nhà ở - công sở
Tên thủ tục
Thủ tục tiếp nhận và giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trình tự thực hiện

 Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của  Pháp luật

Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo chế độ một cửa thuộc UBND cấp xã.

Bước 3: Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

- Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.

Bước 5: Cá nhân nhận kết quả tại bộ phậnntiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế mọt cửa thuộc UBND cấp xã.

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại UBND cấp xã.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (theo mẫu);

- Chứng minh thư nhân dân photo;                        

- Tờ khai nộp tiền sử dụng đất;

- Kiểm tra hiện trạng đất;              

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

Thời hạn giải quyết

 55 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân, tổ chức.

Cơ quan thực hiện

 UBND cấp xã.

Lệ phí

 Không.

Tên mẫu đơn tờ khai

 Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

(Thông tư số 09/2007/TT- BTNMT ngày 02/8/2007)

Yêu cầu thực hiện

 Không.

Kết quả thực hiện

 Giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý

 - Luật đất đai 2013;

- Nghị định số 198/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về việc thu tiền sử dụng đất;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTTC ngày 16/10/2006;

- Thông tư số 117/2004/TT-BTTC ngày 07/02/2004;

Thông tư số 09/20067TT-BTNMT ngày 02/8/2007;