Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Y tế - VSATTP
Tên thủ tục
Xác nhận hồ sơ cấp giấy chứng nhận Vệ sinh an toàn thực phẩm
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị xã. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn đăng ký cấp chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Theo mẫu quy định), kèm ảnh 3x4: 3 chiếc 

Cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm (theo mẫu) 

Giấy giới thiệu cửa cơ quan, tổ chức quản lý người xin cấp chứng chỉ 

Bản sao công chứng các văn bằng chuyên môn về thực phẩm, nếu các văn bằng do nước ngoài cấp phải dịch ra tiếng Việt, có công chứng 

Bản kê khai sơ đồ, địa điểm kinh doanh, trang thiết bị 

Giấy khám sức khỏe (từ tuyến huyện cấp trở lên), có kết quả chụp X quang tim phổi, xét nghiệm bệnh truyền nhiễm 

Giấy chứng nhận qua tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Phòng Y tế 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Y tế 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 Không có 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Bản cam kết đảm bảo Vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệ và sản phẩm thực phẩm 

Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Yêu cầu thực hiện

Điều kiện thực hiện 

Nội dung 

Văn bản qui định 

- Là người có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật, đối với công dân Việt nam phải có chứng minh thư nhân dân, đối với người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài phải có hộ chiếu và có giấy phép cư trú tại Việt nam theo quy định của pháp luật. - Có hồ sơ hợp lệ theo quy định - Nộp lệ phí theo quy định. 

Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 

Kết quả thực hiện

 Xác nhận hồ sơ 

Căn cứ pháp lý

  

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 163/2004/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Vệ sinh an toàn thực phẩm 

Nghị định 79/2008/NĐ-CP quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm 

Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2003 

Quyết định 11/2006/QĐ-BYT ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành