Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Giao thông - Xây dựng
Tên thủ tục
Cấp Giấy phép xây dựng cho các trạm BTS loại 1
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn xin cấp Giấy phép xây dựng (Theo mẫu) 

Bản sao một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai có công chứng 

Hồ sơ thiết kế công trình đã được thẩm định theo quy định, bao gồm: Sơ đồ vị trí công trình, tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500- 1/200, mặt bằng các tầng, mặt cắt chủ yếu, các mặt đứng; mặt bằng móng của công trình tỷ lệ 1/100- 1/200, Chi tiết móng tỷ lệ 1/50; sơ đồ vị trí hoặc tuyến công trình; sơ đồ hệ thống và điểm đấu nối kỹ thuật cấp điện, cấp nước, thoát nước tỷ lệ 1/200- 1/100; ảnh chụp hiện trạng (đối với công trình sửa chữa, cải tạo yêu cầu phải có giấy phép xây dựng) 

Văn bản được sự đồng ý của Sở thông tin và truyền thông về sự phù hợp với quy hoạch ngành, tương thích từ trường 

Văn bản được sự đồng ý của Sở Xây dựng về sự phù hợp với quy hoạch cảnh quan kiến trúc 

Số bộ hồ sơ: 2 bộ 

Thời hạn giải quyết

 Không quá 7 ngày làm việc để thẩm định về khả năng chịu lực và không quá 10 ngày để cấp phép xây dựng (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

Đối tượng thực hiện

 Tổ chức 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Phí Cấp Giấy phép xây dựng cho trạm BTS loại 1 

100.000 đồng/ 1 giấy phép 

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng (Sử dụng cho công trình trạm và cột ăng ten xây dựng trên mặt đất-BTS loại 1) 

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Giấy phép 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

Nghị định 49/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2004/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng 

Quyết định 31/2006/QĐ-BXD quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ tác phong của cán bộ công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành 

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị do Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành 

Thông tư 03/2009/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành