Thủ tục hành chính cấp xã

 
 

 Thủ tục hành chính cấp huyện

 
Thủ tục hành chính > Huyện Yên Lạc > Nội vụ - Tôn giáo
Tên thủ tục
Xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nước
Trình tự thực hiện

 

Bước 1 

Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật 

Bước 2 

Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ). 

Bước 3 

Công chức tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ: - Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn; - Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định. 

Bước 4 

Công chức chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn 

Bước 5 

Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cách thức thực hiện

 Trụ sở cơ quan hành chính cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

Thành phần hồ sơ 

Đơn xin dự xét tuyển viên chức theo mẫu (Thông tư số 04/2007/TT-BNV, ngày 21/6/2007 của Bộ Nội Vụ) 

Sơ yếu lý lịch có dán ảnh 4x6cm (có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, cơ quan đơn vị), và đóng dấu giáp lai vào ảnh 

Bản sao bằng tốt nghiệp, theo yêu cầu của ngành dự thi tuyết, xét tuyển 

Bản sao kết quả học tập các năm trong trường học 

Bản sao các chứng chỉ (nếu có) 

Bản sao giấy khai sinh 

Giấy chứng nhận sức khoẻ do bệnh viện tuyến huyện trở lên cấp 

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền xác nhận 

Giấy xác nhận hộ khẩu thường trú của Công an phường, thị trấn nơi cư trú. Nếu là người tình ngoài chuyển về phải có xác nhận của Công an huyện, thị và sổ hộ khẩu 

02 phong bì dán tem 

Thời hạn giải quyết

 Không quy định cụ thể 

Đối tượng thực hiện

 Cá nhân 

Cơ quan thực hiện

 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: 

Ủy ban nhân dân cấp huyện 

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): 

Không 

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: 

Phòng Nội Vụ 

Cơ quan phối hợp (nếu có): 

Không 

Lệ phí

 

Phí, lệ phí 

Tên phí 

Mức phí 

Văn bản qui định 

Dưới 100 thí sinh tham dự thu 

130.000đ/người 

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành 

Từ 1.000 thí sinh trở lên dự xét tuyển thu 

60.000đ/người 

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành 

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự xét tuyển thu 

100.000đ/người 

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành 

Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh dự xét tuyển thu 

70.000đ/người 

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành 

Tên mẫu đơn tờ khai

 

Biểu mẫu 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

Văn bản qui định 

Đơn xin dự xét tuyển viên chức theo mẫu 

Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành 

Yêu cầu thực hiện

 Không có 

Kết quả thực hiện

 Quyết định hành chính 

Căn cứ pháp lý

 

Căn cứ pháp lý 

Thông tư liên tịch 101/2003/TTLT-BTC-BNV quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ ban hành 

Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 

Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước 

Nghị định 121/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng và Luật Thi đua, khen thưởng sửa đổi 

Thông tư 04/2007/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành 

Thông tư 10/2004/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành